536 godzin terapii dla osób z autyzmem w projekcie „Autyzm – nie jesteś sam!”

Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” zakończyło niedawno kolejną edycję ważnego projektu pn. „Autyzm – nie jesteś sam!”. W jego ramach od 4 lipca do 31 października  2022 roku dzięki uzyskanemu dofinansowaniu prowadzona była specjalistyczna terapia 24 młodych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do 21 lat.

W ramach kolejnej edycji projektu „Autyzm nie jesteś sam!” osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uczestniczyły w łącznie w 536 godzinach specjalistycznych zajęć, czyli aż o 178 godzin więcej niż rok wcześniej. Wśród prowadzonych specjalistycznych zajęć znalazły się: metoda Tomatisa (168), integracja sensoryczna (120), logopedyczne (51), hipoterapia (38), masaże (34), zajęcia terapeutyczne (26), psychologiczne (25), neurologopedyczne (25), pedagogiczne (11), ćwiczenia usprawniające (25) i hydroterapia (13).

Projekt miał charakter ponadlokalny i wzięło w nim udział oprócz 14 osób z powiatu lęborskiego także 1 z bytowskiego, 3 z wejherowskiego i 6 ze słupskiego.

Przy sprawnej realizacji projektu „Niebieski Skarb” współpracował z Fundacją Autyzm – Brain New Brain z Wejherowa oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” ze Słupska.

Te ważne i bardzo potrzebne działania skierowane do potrzebujących rehabilitacji osób z autyzmem zostały dofinansowane kwotą 38.200 zł przez Marszałka Województwa Pomorskiego i PFRON. Całkowita wartość projektu wyniosła 42.547 złotych

– To kolejny rok w którym dzięki przychylności Marszałka Województwa Pomorskiego za naszym pośrednictwem udało skierować konkretne wsparcie do dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i to o wiele wyższe niż w roku 2021.  Sfinansowanie ponad pięćset trzydziestu jednostek zajęć terapeutycznych i rehabilitacji to duża rzecz za którą rodzice dzieci i młodzieży z autyzmem są bardzo wdzięczni – wyjaśnia prezes „Niebieskiego Skarbu” Agnieszka Pujsza-Pomorska.

Z kolei wiceprezes Stowarzyszenia Emilia Wolska przypomina o innych źródłach finansowania rehabilitacji. – W roku 2022 oprócz środków Marszałka Województwa Pomorskiego i PFRON-u pozyskaliśmy także rekordową kwotę z 1%. Pozwoli nam ona na sfinansowanie w najbliższych miesiącach około tysiąca godzin specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem. Systematyczna i fachowa pomoc specjalistów to gwarancja, że przynajmniej część osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie mogła w dorosłym życiu samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. To oczywiście tylko część naszych działań na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Prowadzimy m.in. grupową socjoterapię dla nastolatków z Zespołem Aspergera, Grupę Wsparcia dla rodziców „Niebieska Dłoń” oraz szereg działań informacyjnych i integracyjnych.

Projekt „Autyzm – nie jesteś sam!” realizowany przez Stowarzyszenie Niebieski Skarb dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego.

Przewiń na górę