Diagnoza

Co robić, kiedy podejrzewasz, że Twoje dziecko rozwija się nieprawidłowo i może mieć autyzm?

Jeśli odczuwasz wyraźny niepokój lub stwierdzasz, że rozwój Twojego dziecka odbiega od wskazanych w naszej publikacji norm rozwojowych, zwróć się do specjalistów, którzy, bazując na swoim doświadczeniu zawodowym oraz zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na temat autyzmu, dokonają rzetelnej diagnozy. Powinieneś szybko zgłosić się do specjalistycznego ośrodka lub poradni z prośbą o ocenę rozwoju dziecka. Może to być ośrodek wczesnej interwencji (OWI), poradnia dla osób z autyzmem, poradnia psychologiczno-pedagogiczna (PPP) oraz punkty diagnostyczno-konsultacyjne działające przy stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W większości tego rodzaju placówek, również finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), nie jest wymagane skierowanie. Jeżeli jednak w trakcie rejestracji wizyty zostaniesz zapytany o skierowanie na badanie, poproś o nie lekarza rodzinnego lub pediatrę z poradni podstawowej opieki zdrowotnej.

Twoja pociecha i Ty potrzebujecie konkretnej oceny prawidłowości rozwoju dziecka – wykluczenia lub potwierdzenia istnienia zaburzeń – przez postawienie diagnozy zgodnie z kryteriami diagnostycznymi obowiązującymi w Polsce, czyli klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10 lub Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM IV.

Diagnoza rozwoju dziecka to zwykle kilka spotkań ze specjalistami (przykładowo z psychologiem, oligofrenopedagogiem, pedagogiem, logopedą, neurologopedą lub psychiatrą i neurologiem). W przypadkach trudnych diagnostycznie oraz u bardzo małych dzieci (do 2 roku życia, czasem do 2,5 lat) ocena rozwoju może się zakończyć jedynie rozpoznaniem wstępnym, czyli będzie wymagać dalszej obserwacji i weryfikacji diagnozy w ciągu kolejnych kilku miesięcy. Placówka stawiająca rozpoznanie wstępne powinna wskazać Ci, jak i gdzie kontynuować postępowanie diagnostyczne oraz dać zalecenia do działań terapeutycznych. Ze względu na ewentualną potrzebę zapewnienia Twojemu dziecku odpowiednich świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych i pomocy społecznej, koniecznie upomnij się o potwierdzenie rozpoznania – zaświadczenia lub opinii – w formie pisemnej.

/wykorzystano mat. z poradnika SPOA „Autyzm. Apteczka Pierwszej Pomocy” /

Przewiń na górę