Czym jest autyzm?

Autyzm jako termin opisujący zaburzenie rozwoju funkcjonuje już od wielu lat. Dla większości zaburzenie to jest jednak nadal niewiadomą, czymś niezrozumiałym, bywa, że wzbudza lęk. Można o nim dużo przeczytać w wielu publikacjach oraz w internecie. Piszą o nim zarówno specjaliści (nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy), ale także rodzice, którzy poznali już diagnozę swoich dzieci. Informacje te dla wielu osób mogą jednak okazać się niepełne. Warto poznać najistotniejsze zagadnienia dotyczące autyzmu.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem neurorozwojowym, czyli zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania mózgu. Przyczyny tej nieprawidłowości nie są znane. Prawdopodobnie bardzo ważną rolę w powstaniu tego zaburzenia pełnią predyspozycje genetyczne oraz czynniki środowiskowe (np. problemy okołoporodowe, biochemiczne, choroby zakaźne). Nie ma precyzyjnej, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn autyzmu. Wynika to z faktu, że u podłoża tego zaburzenia leżą różne czynniki, które wzajemnie na siebie wpływają, wchodzą w interakcje. Liczne badania, które są prowadzone od lat, zmierzają do ustalenia zasadniczej przyczyny autyzmu. Pewne jest jedynie to, że pod uwagę brane są tylko czynniki biologiczne, wewnętrzne, niemające nic wspólnego ze sposobem, stylem wychowania czy stosunkiem dorosłych do dziecka.

/wykorzystano mat. z poradnika SPOA „Autyzm. Apteczka Pierwszej Pomocy”/

Przewiń na górę