Literatura

Gdzie można znaleźć książki, artykuły nt. szeroko rozumianych zaburzeń autystycznych?

Obszerny zbiór książek, publikacji, artykułów w czasopismach posiada w swoich zbiorach lęborska Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku. Biblioteka mieści się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku przy ul. Dygasińskiego 14 i jest czynna w poniedziałek w godz. 10-18, wtorek-piątek w godz. 8-18 i soboty w godz. 8-15. Tel. (59) 862 10 70  www.pbw.slupsk.pl/lebork

Zestawienie pozycji książkowych i czasopism dostępnych w bibliotece w Lęborku:

1. 10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem /z ang. przeł. Paweł  Karpowicz/ Warszawa: Świat Książki, aut. Notbohm Ellen

2. Analfabeci emocji. [Zespół Aspergera] aut. Waligórska Anna, Waligórski Michał – Charaktery 2012 nr 1

3. Analiza psychologiczna zachowań problemowych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  Tarnavska Yuliya, Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2015 mr 3 s.139-152

4. Autoagresja u osób z autyzmem Part Sylwia – Bliżej Przedszkola 2009 nr 7-8 s. 34-39

5. Autystycy i zwierzęta. Rec. Temple Grandin, Catherine Johnson. Zrozumieć zwierzęta: wykorzystanie tajemnic autyzmu do rozszyfrowania zachowań zwierząt /tł. Krzysztof Pułaski. – Poznań: „Media Rodzina”, 2011 Borczak Karolina Nowe Książki 2011  nr 9 s. 73

6. Autyzm – dziwny świat Nowina-Konopka Magdalena – Bliżej Przedszkola 2009 nr 3 s. 38-41

7. Autyzm: jak pomóc rodzinie /przekł. Sylwia Pikiel – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne Randall Peter, Parker Jonathan

8. Autyzm: na granicy zrozumienia /red. nauk. Barbara Winczura. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009

9. Autyzm: od badań mózgu do praktyki psychologicznej  Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Pisula Ewa

10. Autyzm: przyczyny, symptomy, terapia – Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, Pisula Ewa

11. Autyzm: wybór bibliografii z lat 1998-2009   Trojan Elżbieta, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 7  s. 62-64

12. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju: skala oceny zachowań autystycznych – Gdańsk: Harmonia Universalis  Błeszyński Jacek

13. Autyzm a oligofrenia. [próba porównania]  Kruk-Lasocka Joanna, Szkoła Specjalna 1994 nr 4  s.195-200

14. Autyzm a terapia behawioralna Ryszewska-Banko Justyna, Grzyb Barbara – Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2014 nr 3 s.144-163

15. Autyzm czy nie autyzm? Dubis Anna – Edukacja i Dialog 2005 nr 7  s.24

16. Autyzm dziecięcy Jankowska Ewa – Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2014 nr 5  s. 36-37

17. Autyzm dziecięcy: zagadnienia diagnozy i terapii. – Kraków: „Impuls” Bobkowicz-Lewartowska Lucyna

18. Autyzm i przywiązanie – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Pisula Ewa, 2003

19. Autyzm i zespół Aspergera (zestawienie bibliograficzne) Zwierzyńska Bożena – Nowa Szkoła 2000 nr 2  s.55-60

20. Autyzm jako wynik zaburzeń we wczesnych etapach rozwoju człowieka Górecka Marzena, Hanć Tomasz – Remedium 2011 nr 5   s.6-7

21. Autyzm kontrowersje i wyzwania /pod red. Władysława Dykcika/ – Poznań : Wydaw. ERUDIT

22. Autyzm mówi… Cz. 1 Janiec Agnieszka – Bliżej Przedszkola 2009, nr 12 s.58-60

23. Autyzm mówi… Cz. 2  Janiec Agnieszka – Bliżej Przedszkola 2010 nr 2  s.62-64

24. Autyzm na diecie  Alpert Mark – Świat Nauki 2007  nr 5  s.13-14

25. Autyzm od wewnątrz: przewodnik. Fundacja Synapsis: Fraszka Edukacyjna De Clercq Hilde

26. Autyzm problem wciąż nieznany Błądek Małgorzata, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013 nr 2  s.16-20

27. Autyzm u dziecka – jak go rozpoznać? Szczypczyk Anna – Bliżej Przedszkola 2015 nr 10  s.20-21

28. Autyzm wczesnodziecięcy: diagnoza, przebieg, leczenie. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Jaklewicz Hanna

29. Autyzm wczesnodziecięcy – etiologia i terapia Bobkowicz Lucyna –  Scholasticus 1993 nr 4-5  s.67-75

30. Autyzm wyzwaniem naszych czasów /pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej/ – Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej

31. Autyzm. Czy wszystko o nim wiemy? Waligórska Anna, Waligórski Michał – Psychologia w Szkole 2011 nr 3 s.134-140

32. Badania nad wykorzystywaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym  Błeszyński Jacek – Wychowanie na co dzień 2001  nr 12  s.10-12

33. Badania różnicujące autyzm od zatrucia dzieci metalami ciężkimi Błeszyński Jacek – Wychowanie na co dzień 2003  nr 1-2  s.23-25

34. Biologiczne uwarunkowania autyzmu Górecka Marzena, Hanć Tomasz – Remedium 2010 nr 2  s.24-25

35. Blaski indywidualnego nauczania ucznia dotkniętego autyzmem  Bąk-Średnicka Anna – Języki Obce w Szkole 2011 nr 4  s.75-80

36. Byłam dzieckiem autystycznym – Wwa – Wrocław: Wydaw. Nauk. PWN Grandin Temple, Scariano M1995

37. Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Markiewicz Katarzyna 2007

38. Chelatacja, metylacja i HBOT. [formy oddziaływania na dziecko z zaburzeniami rozwojowymi] Janiec Agnieszka – Bliżej Przedszkola 2009 nr 2 s.46-47

39. Co dalej z zespołem Aspergera? Górska Elżbieta – Informator Oświatowy 2015 nr 3  s.30

40. Co potrafi twój mózg – Warszawa: Wydawnictwo Medium – Gamon David, Bragdon Allen 2003

41. Czy dziecko głuchoniewidome może być autystyczne  Zaorska Marzena – Szkoła Specjalna 2010 nr 4  s.298-304

42. Czy szkoła powinna się otworzyć na autyzm Błeszyński Jacek Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  1995 nr 3  s.25-26

43. Czy to możliwe? Ułatwiona komunikacja jedną z metod porozumiewania się z dzieckiem autystycznym z zaburzeniami mowy Napiórkowska Małgorzata – Szkoła Specjalna 1999 nr 3  s.171-177

44. Dla dzieci z autyzmem Kołnierzak Marzena – Bliżej Przedszkola 2009 nr 4  s.14-16

45. Doświadczenia rodzeństwa osób autystycznych Poleć Iwona – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 8  s.40-47

46. Drama w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera Ciećwierz Tomasz – Remedium 2010 nr 11  s.20-21

47. Drugie opowieści terapeutów /komentuje Hanna Olechnowicz/ – Wwa: WSiP 2000

48. Dzieci autystyczne Marczak Halina – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  1994 nr 9 s.22-25

49. Dzieci autystyczne i z zespołem Aspergera w przedszkolu Rękosiewicz Małgorzata – Przed Szkołą 2014 nr 3  s.8-10

50. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju /pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. – Kraków : „Impuls”. [m. in. dziecko z zespołem Seckela, Nijmegen, Robinowa, Aperta, Pataua, Turnera, Ushera, Cri du Chat, Pradera-Williego, Aspergera, Tourette’a, z fobią społeczną, chorobą sierocą, mutyzmem wybiórczym, padaczką, artrogrypozą, syndromem apallicznym]

51. Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych: diagnoza, edukacja, terapia red. nauk. Barbara Winczura. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

52. Dzieci z autyzmem Gelleta-Mac Izabela – Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 4 s.36-39

53. Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju red. naukowa Barbara Winczura. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. [m. in. autyzm]

54. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Gołaska Paulina, Nowotnik Anna – Wychowanie w Przedszkolu 2013 nr 1  s.23-27

55. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla rodziców i wychowawców Gołaska Paulia – Wychowanie w Przedszkolu 2013 nr 4  s.14-19

56. Dzieci zamknięte we własnym świecie Pisula Ewa – Życie Szkoły 2003 nr 6 s.324-327

57. Dziecko autystyczne: prawdziwa opowieść o Maciusiu – Kraków: „Impuls” Zawiślak Beata

58. Dziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planety Błotnicka Małgorzata – Psychologia w Szkole 2005 nr 1 s.79-91

59.  Dziecko autystyczne w klasie Goetz Magdalena – Głos Nauczycielski 2013 nr 19  s.12

60. Dziecko autystyczne w rodzinie Wosik-Kawala Danuta – Opieka-Wychowanie-Terapia 1999 nr 1  s.15-18

61. Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym – Wwa: WSiP Gałkowski Tadeusz 1995

62. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera: studium przypadku. – Wyd. 2. – Kraków: „Impuls”Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata 2005

63. Dziecko autystyczne. Metody i formy pracy w szkole Patyk Katarzyna – Nowa Szkoła 2000 nr 5  s.45-53

64. Dziecko z autyzmem – szansa w „Intens Word”? Rubiniec Jolanta – Edukacja i Dialog 2010 nr 3-4  s.44-47

65. Dziecko z autyzmem: terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu. – Wyd. 2. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008, Winczura Barbara

66. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu: informacje dla pedagogów i opiekunów. Jagielska Gaberiela 2010

67. Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej Zawidniak Nina – Życie Szkoły 2010 nr 10 s.30-36

68. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne /pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury/ – Kraków: „Impuls”

69. Dziecko z zespołem Aspergera w rzeczywistości społecznej i edukacyjnej  Kowalczyk Małgorzata – Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane 2014 nr 2 s.37-46

70. Dziewczęta i kobiety z zespołem Aspergera – sukces czy porażka w szkole lub w pracy? Rynkiewicz Agnieszka – Edukacja i Dialog 2009 nr 5  s.19-22

71. Echolalia jako jedna ze specyficznych cech mowy dziecka autystycznego Błeszyński J., Bobkowicz L. – Psychologia Wychowawcza 1997 nr 3  s.251-257

72. Edukacja eksperymentalna i wczesna interwencja w autyzmie  Rynkiewicz Agnieszka – Edukacja i Dialog 2009 nr 4  s.31-32

73. Edukacyjna i terapeutyczna filozofia Bruno Bettelheima Terlecka Wanda – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1994 nr 1  s.36-41

74. Empatia: co potrafią lustrzane neurony. Bauer Joachim – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

75. Formy i metody terapii dzieci autystycznych z wybranych województw. W: Słupskie Prace Humanistyczne nr 11 b. – Słupsk: WSP Błeszyński Jacek

76. Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego  Błaszczyk Sylwia – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2008 nr 3  s.40-44

77. Funkcjonowanie seksualne osób ze spektrum autyzmu       Prokopiak Anna – Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2012 nr 3 s.28-36

78. Geneza autyzmu wczesnodziecięcego (wybrane teorie)  Leśniewska Katarzyna – Wychowanie na co dzień 1998 nr 1-2  s.29-33

79. Genialni indywidualiści. [o ludziach z zespołem Aspergera] Plechan-Kręcicka Aldona – Przegląd Oświatowy  2014  nr 3  s.17-18

80. Gry i zabawy we wczesnej interwencji: ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego /przekł. Emilia Bochenek/ – Gdańsk: Harmonia Universalis  Sher Barbara

81. Indywidualny program katechetyczny (IPK) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Studium przypadku Kiciński Andrzej ks. Katecheta 2011 nr 1 s.4-11

82. Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami Narewska J., Woźniak E. – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 4  s.43-44

83. Jak rozpoznać zespół Aspergera? Korendo Marta – Bliżej Przedszkola 2010 nr 4 s. 62-63

84. Język a myślenie: terapia osób z zaburzeniami mowy. Smerka Tomasz – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009

85. Kiedy Asperger dorasta razem z nami  Wilkinson Lee A. – Charaktery 2008 nr 12  s.72-76

86. Kierunki pracy terapeutycznej z autystyczną Zosią – charakterystyka dziecka Królikowska Krystyna – Rewalidacja 2009 nr 1 s. 29-34

87. Klub dla osób z autyzmem  Jędrzejczyk Iwona – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2009 nr 9  s.54-56

88. Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem  Danielewicz Dorota, Rola Jarosław – Szkoła Specjalna 2011 nr 1 s. 32-41

89. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi /red. nauk. Joanna Kossewska/ – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

90. Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami Ławicka Joanna – Szkoła Specjalna 2007 nr 4  s. 296-305

91. Kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka z zespołem Aspergera w placówce przedszkolnej  Kozdroń Agnieszka – Bliżej Przedszkola 2015 nr 7-8 s. 28-30

92. Logopedia: teoria zaburzeń mowy /red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski/ – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

93. Mali odkrywcy bliżej emocji. [autyzm] Rynkiewicz Agnieszka – Charaktery 2014  nr 11  s.70-73

94. Małe dziecko z autyzmem: diagnoza i terapia. – Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne

95. Metoda holding w terapii dzieci autystycznych Markiewicz Katarzyna – Scholasticus 1999 nr 5-6  s. 59-64

96. Metoda wymuszonego kontaktu HOLDING THERAPY. Cz. 1 Tokarczyk Jolanta – Informator Oświatowy 2001  nr 2  s.22-25

97. Metoda wymuszonego kontaktu HOLDING THERAPY. Cz. 2 Tokarczyk Jolanta  – Informator Oświatowy 2001 nr 3 s.10-13

98. Metody i formy pracy z uczniem autystycznym Patyk Katarzyna – Nowa Szkoła 2012 nr 2  s.19-28

99. Mocne strony autyzmu: zespół Aspergera Rynkiewicz Agnieszka – Edukacja i Dialog 2000 nr 253

100. Moje spotkania z Piotrem (Terapia dziecka Autystycznego) Napiórkowska Małgorzata – Wychowanie na co dzień 1997 nr 9  s.10-12

101. Moje spotkanie z dzieckiem autystycznym. [program rewalidacji dziecka autystycznego z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębszym, bez kontaktu wzrokowego]  Pura Maria – Wszystko dla szkoły 2004 nr 3  s.1-3

102. Motyl uwięziony w ciemnościach. [dzieci autystyczne] Stopyra Sawrina – Psychologia w Szkole 2008 nr 1  s.143-147

103. Mowa dziecka autystycznego  Juszczak-Guca Joanna – Bliżej Przedszkola 2010 nr 2  s.66-67

104. Muzyka otwiera nam świat: program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem. – Gdańsk: „Harmonia” Raszewska Maria, Kuleczka Waldemar

105. Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem Temple Grandin – Wwa: Fraszka Edukacyjna – Fundacja Synapsis

106. Na imię mam Aspie. [Zespół Aspergera, autyzm]  Milewska Krystyna – Charaktery 2007 nr 11 s.66-69

107. Na niebiesko dla autyzmu!  Gajda A., Płocka W., Świder M. – Wychowanie w Przedszkolu 2010 nr 4  s.29

108. Najczęstsze błędy w postępowaniu z rodzicami dzieci autystycznych  Perzanowski Tadeusz – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013 nr 5  s.27-31

109. Neurony i roboty kontra autyzm Turner Mark – Charaktery 2008 nr 9  s. 68-71

110. Nieproste życie z Aspergerem. Cz. 1  Święcicka Joanna – Psychologia w Szkole 2010 nr 1  s.92-97

111. Nietypowe zainteresowania Mateusza (program pracy z autystycznym chłopcem)  Kunicka Edyta – Rewalidacja 2009 nr 1  s.16-28

112. O autyzmie i programie SON-RISE, w rozmowie z Dominiką Solecką Fundacja Być Bliżej Siebie.  Kaufman Raun – Szkoła Specjalna 2013 nr 2  s.146-148

113. Obraz własnej osoby i obraz świata u rodziców dzieci autystycznych a ich postawa wobec dziecka i terapii. W : Dysharmonie rozwoju: problemy diagnozy i terapii. – Kraków: UJ  Kruk-Lasocka J., Skórczyńska M., Malczewski Cz

114. Oddziaływania biomedyczne w odniesieniu do dzieci z autyzmem  Błaszczyk-Kowalska Sylwia – Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2015 nr 3  s.153-163

115. Osoba z upośledzeniem umysłowym też staje się dorosła  Lach Joanna – Szkoła Specjalna 2003 nr 2  s.95-97

116. Pandas, pitand i autyzm  Janiec Agnieszka – Bliżej Przedszkola 2010 nr 9  s.68-70

117. Pedagogika specjalna. T. 1 : podręcznik akademicki ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski; [tł. Tomasz Hołówka, Andrzej P. Zakrzewski]. – Wwa : Wydaw. Naukowe PWN: Wydaw. APSSmith Deborah Deutsch

118. Początki autyzmu  Rodier Patricia – Świat Nauki 2000 nr 5  s.50-57

119. Podróż w głąb autyzmu Gumińska Natalia – Dyrektor Szkoły 2015 nr 11  s.60-63

120. Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem  Słomińska Dominika – Życie Szkoły 2003 nr 6  s.328-332

121. Pomóc autystycznemu dziecku Lange Nicholas, McDougle Christopher J. – Świat Nauki 2012 nr 12  s.32-37

122. Pomóż dziecku z… autyzmem  [tł. Dorota Ściepko-Cram]. – Warszawa: „Liber” Seach D., Lloyd M., Preston M 2006

123. Potrzeby dorosłych osób z autyzmem – percepcja problemu przez samorządy stopnia gminnego i pracowników ośrodków pomocy społecznej  Kuruliszwili Sergo – Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2014 nr 3  s.131-143

124. Praca w zespole dzieci z autyzmem  Kiepuszewska-Chudko Anna – Informator Oświatowy 2007 nr 4  s.38-40

125. Praca z dzieckiem autystycznym  Klama Ramona – Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 9  s.554-555

126. Praca z dziećmi autystycznymi w ST. Colmans  Mirosław Klaudia – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2007 nr 5  s. 55-56

127. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: poradnik dla nauczyciela. – Warszawa: Difin. [zawiera także przykłady opinii psychologiczno-pedagogicznych] Tanajewska Alicja, Naprawa Renata, Stawska Jadwiga 2014

128. Prawa edukacyjne ucznia autystycznego. Praca z uczniem ze SPE  Łoskot Małgorzata – Głos Pedagogiczny 2014  nr 63 s. 49-52

129. Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa – Kraków: Warszawa: Oficyna Wydawnicza Impuls Zasępa Ewa 2013

130. Profesjonalne wsparcie [Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka] – Przegląd Oświatowy 2010 nr 14  s.16

131. Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Kraków: „Impuls” Walczowska-Dutka Maria 2005

132. Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu Błeszyński Jacek – Szkoła Specjalna 2007 nr 3  s. 75-183

133. Przez ręce do głowy i serca. Kształtowanie rozumnego działania dłoni metodą Felicji Affolter. Perspektywy zastosowania w terapii dzieci autystycznych  Olechnowicz Hanna – Szkoła Specjalna 1997  nr 4  s. 215-221

134. Niepełnosprawności dziecka  Pągowska Marta – Szkoła Specjalna 2010 nr 4  s. 258-266

135. Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu  Górecka Marzena, Hanć Tomasz – Remedium 2010 nr 5  s.6-7

136. Pytaj i odpowiadaj: jak być rzecznikiem własnych potrzeb oraz ujawniać swoją diagnozę?: Poradnik dla osób ze spektrum autyzmu / pod red. Stephena M. Shore`a. – Szczecin: Krajowe Towarzystwo Autyzmu 2008

137.  Matka, jej autystyczne dziecko oraz muzyka, która odmieniła ich życie Rec. Cathleen Lewis. Rex. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2009

138.  Autyzm  Rec. Kazimierz Jacek Zabłocki- Płock: Wyd. NOVUM, 2002. – 360 s. [okładka] Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga – Szkoła Specjalna 2002 nr 4

139. Czy moje dziecko ma autyzm? Jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu  Rec. Osnat Teitelbaum, Philip Teitelbaum- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis, 2012 Pańków Weronika – Szkoła Specjalna 2014 nr 5 s.390-393

140. Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia  Rec. Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Piotr Gałecki (red.)  – Warszawa: Wydawnictwo Continuo, 2010 Trojan Elżbieta – Niepełnosprawność i  Rehabilitacja 2010 nr 2  s.117-120

142. Rodzice dzieci autystycznych  Pisula Ewa – Scholasticus 1994 nr 5-6  s.77-84

143. Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych  Patyk Katarzyna – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 7  s.34-42

144. Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera  Kic Anna, Popielska Dominika – Remedium 2010 nr 3  s.6-7

145. Rozwój komunikacji językowej u dzieci z zespołem Aspergera  Błaszczyk-Kowalska Sylwia, Gacka Ewa – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 10  s.3-13

147. Rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci autystycznych  Minczakiewicz Elżbieta – Szkoła Specjalna 1998 nr 2  s.67-74

148. Sama jak nikt nigdzie. Diagnoza autyzmu  Pawlitko Stella – Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2007 nr 7-8  s. 65

149. Specyfika pracy nauczyciela wf – z dziećmi autystycznymi  Staszek P. i in. – Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009  nr 7  s.34-42

150. Spostrzeganie własnego dziecka przez rodziców dzieci autystycznych  Pisula Ewa – Szkoła Specjalna 1991 nr 2/3  s.76-83

151. Spór o genezę autyzmu  Winczura Barbara – Kwartalnik Pedagogiczny 1996 nr 3-4  s.135-151

152. Stosunki wewnątrzrodzinne w percepcji rodzeństwa dzieci autystycznych  Kosecka Anna – Psychologia Wychowawcza 1999 nr 1  s.41-50

153. Stres rodzicielski związany z wychowywaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa Pisula Ewa – Psychologia Wychowawcza 1993 nr 1  s.44-51

154. System terapii dzieci autystycznych Princeton Child Development Insitute w USA  Hamerlak Katarzyna – Dyrektor Szkoły 2010  nr 1  s.36-38

155. Opieka osób z autyzmem i ich rodzin w Polsce – Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2011 nr 4  s.124-143

156. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju: dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: praktyczne materiały dla szkół -Wwa: Fraszka Edukacyjna Lundine Vicki, Smith Catherine 2008

157. Szkoła wobec potrzeb dziecka z zespołem Aspergera z perspektywy doświadczeń nauczyciela-terapeuty Kosior Edyta – Szkoła Specjalna 2009 nr 3  s. 204-217

158. Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym  Moor Julia /przeł. Renata Van de Logt. – Łódź: Wydawnictwo Mała Litera; Warszawa: Wydawnictwo Cyklady

159. Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych  Pągowska Marta – Szkoła Specjalna 2012  nr 3  s.175-183

160. Świat w rozbitym lustrze: teoria autyzmu: neurony lustrzane Ramachandran V.S., Oberman L.M. – Świat Nauki 2006  nr 12  s.47-53

161. Osobom Autystycznym  Schopler E., Reichler R., Lansing M. 1995

162. Terapeutyczne wykorzystanie klocków LEGO w pracy z dziećmi z autyzmem (z badań nad inicjowaniem i podtrzymywaniem interakcji społecznych)  Łaba Agnieszka – Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2015 nr 2  s.105-120

163. Terapia behawioralna dzieci z autyzmem: terapia, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania  Suchowierska Monika, Ostaszewski Paweł, Bąbel Przemysław – Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2012

164. Toruński przykład integracji szkolnej dzieci z autyzmem Rubiniec Jolanta – Edukacja i Dialog 2013 nr 11-12  s.62-65

165. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo: książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców  Maciarz Aleksandra – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 2009

166. Tworzyć czy odtwarzać?: rozważania o skutecznym planowaniu pracy z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem [red. merytoryczna Grażyna Kowalczyk] – Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

167. Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym  Otapowicz  Dorota – Edukacja 2009 nr 3   s.104-109

168. Uczenie dzieci autystycznych w świetle teorii behawioralnej wraz z ilustracją – opisem trzech przypadków  Bobkowicz Lucyna – Scholasticus 1995 nr 2  s.49-54

169. Uczeń autystyczny na lekcjach języka polskiego  Woźniak Patrycja – Wychowawca 2010 nr 1 s.26-27

170. Uczeń autystyczny na lekcji języka obcego  Wiechuła-Napiórkowska Beata – Języki Obce w Szkole 2010 nr 3  s.94-97

171. Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej  Krasiejko Izabela – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  2008 nr 5  s.30-36

172. Uczeń z zespołem Aspergera  Alenowicz Magdalena – Życie Szkoły 2015 nr 3 (5)  s.22-27

173. Uczeń z zespołem Aspergera: praktyczne wskazówki dla nauczyciela Święcicka Joanna – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

174. Uczeń z zespołem Aspergera w klasie  Łucjanek Agnieszka – Dyrektor Szkoły 2015 nr 7  s.50-53

175. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole  Łucjanek Agnieszka – Dyrektor Szkoły 2015 nr 6  s.56-58

176. Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela  Rec. Joanna Święcicka – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

177. Uczę się rozumieć innych: emocje i gesty Blok Beata [i in.] – Gdańśk: Wydawnictwo Harmonia 2013

178. Uzależnienia behawioralne a zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji – cz. I   Mastalerz Magda – Remedium 2015  nr 3  s.10-11

179. W każdym z nas drzemie As. Z Tonym Attwoodem rozmawia Paulina Pająk [spektrum autyzmu] Charaktery 2014 nr 9  s.62-67

180. W strachu przed światem – o uczniu z zespołem Aspergera  Jonakowska Ewa – Życie Szkoły 2013 nr 8  s. 36-39

181. Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera  Błaszczyk-Kowalska Sylwia – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2014 nr 10 s. 42-45

182. We mgle nadziei: choć diagnozuje się coraz więcej przypadków autyzmu, nadal nie opracowano jego skutecznej terapii. Zdesperowani rodzice próbują więc ryzykownych metod alternatywnych  Shute Nancy – Świat Nauki 2010 nr 11 s. 66-71

183. Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem (optymalizacja)  Błeszyński Jacek – Szkoła Specjalna  2009 nr 1  s.18-24

184. Właściwości mowy w autyzmie wczesnodziecięcym (na przykładzie wypowiedzi 8-letniego chłopca)  Pawłowska Halina – Szkoła Specjalna 1999 nr 1  s.40-46

185. Wokół autyzmu: fakty, skojarzenia, refleksje  Olechnowicz Hanna- Wwa: WSiP 2004

186. Wspieranie rozwoju dziecka z zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej  Kozdroń Agnieszka – Bliżej Przedszkola 2014  nr 12  s.24-26

187. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa: teoria i praktyka /pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek – Kraków: „Impuls” 2014

188. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem: teoria, metodyka, przykłady /red. nauk. Jacek J. Błeszyński/ – Kraków: „Impuls” 2004

189. Współwystępowanie autyzmu i zespołu Downa – kontrowersje i trudności diagnostyczne Gołaska Paulina – Remedium 2012 nr 11  s.24-25

190. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem /pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz/ – Kraków: „Impuls” 2005

191. Wychowanie dziecka autystycznego. W: Dysharmonie rozwoju: problemy diagnozy i terapii.  Rojowska Romualda – Kraków 1994

192. Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego Weronki Sherborne w pracy z dziećmi z zaburzeniami  Pilecka-Zouaidia Justyna – Katecheta 2010 nr 10  s.68-72

193. Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej – zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki  Patyk Katarzyna – Szkoła Specjalna 2009 nr 4  s.293-301

194. Z badań nad inteligencją i zdolnościami dzieci autystycznych  Winczura Barbara – Szkoła Specjalna 2000 nr 5  s.235-241

195. Zabawy dla dzieci z autyzmem  Sabik Magdalena, Szczypczyk Anna – Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia 2012

196. Zabawy dziecka autystycznego  Pieróg Marta – Edukacja i Dialog 2005  nr 7  s.30-34

197. Zaburzenia autystyczne u dzieci  Pisula Ewa – Nowa Szkoła 1992  nr 7  s.409-412

198. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – przegląd teorii  Gołaska Paulina – Remedium 2011 nr 10 s.6-7

199. Zagadnienia mowy w autyzmie wczesnoszkolnym  Pawłowska Halina – Szkoła Specjalna 1997  nr 2  s.67-70

200. Zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci z autyzmem  Jędrzejczyk Iwona – Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013      nr 2 s.21-22

201. Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem – z doświadczeń młodego nauczyciela  Cychowska Magdalena – Szkoła Specjalna 2010  nr 5  s.375-379

202. Zespół Aspergera  Kowalczuk Piotr – Przegląd Oświatowy 2010 nr 14 s. 15

203. Zespół Aspergera – aspekt teoretyczny  Pilecka-Zouaidia Justyna – Katecheta 2009 nr 10 s.64-68

204. Zespół Aspergera – zaburzenie, diagnoza, terapia  Mysior Radosław – Dyrektor Szkoły – 2014 nr 7  s.54-57

205. Zespół Aspergera: inny mózg, inny umysł  Rynkiewicz Agnieszka – Gdańsk: Wydawnictwo „Harmonia” 2009

206.  Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm. Inny mózg. Inny umysł  Rynkiewicz Agnieszka – Edukacja i Dialog 2009 nr 6 s.20-25

207. Zrozumieć autyzm  Jezierska Ludmiła – Pomorskie 2012 nr 4  s.5

208. Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera Borkowska Agnieszka – Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia 2010

209. Życie bez metafory. Płacz bez łez: listy rodziców dzieci autystycznych /oprac. Magdalena Grodzka-Gużkowska/ Warszawa: „Prószyński i S-ka”, 2006 ; Peter Szatmari. Uwięziony umysł : opowieść o ludziach z autyzmem. – Kraków: „Znak” 2007

Przewiń na górę