Wspieraj Niebieskich Bohaterów!

Drużyna Niebieskich Bohaterów to dzieci – podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”. Odpowiednia terapia jest bardzo kosztowna. Dlatego wielu rodziców nie może finansować jej w takim stopniu, jak wymagają tego potrzeby ich dziecka.

Stowarzyszenie Niebieski Skarb

Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” powstało w 2013 roku i prowadzi działania na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, m.in. finansuje i organizuje terapię i rehabilitację dzieciom z autyzmem, prowadzi Grupę Wparcia dla rodziców i opiekunów „Niebieska Dłoń”, organizuje wiele wydarzeń integrujących środowisko niepełnosprawnych oraz prowadzi akcje edukacyjne – szkolenia, prelekcje czy wreszcie organizacja corocznego wydarzenia Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim czy „Lekcje o autyzmie” w szkołach i przedszkolach.

Od roku 2015 Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Wspieramy

Prowadzimy Grupę Wsparcia „Niebieska Dłoń” skupiającą rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Stowarzyszenie finansuje specjalistyczne zajęcia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Uświadamiamy

Prowadzimy działania i kampanie społecznie, których celem jest przybliżanie tematu zaburzeń ze spektrum autyzmu wszystkim, dla których temat ten może być mało znany lub zupełnie obcy.

Aktywizujemy

Organizujemy szkolenia, prelekcje, akcje edukacyjne, konkursy w szkołach - wszystko dla integracji środowiska niepełnosprawnych oraz włączenia w problemy osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu większej części społeczności lokalnej.

Aktualności

Reklama dzieciom TVP kolejny raz wsparła terapię dzieci i młodzieży z autyzmem

W czerwcu  2023 r. Stowarzyszenie „Niebieski Skarb”  zakończyło realizację projektu pn.  „Autyzm – nie jesteś sam  ” dofinansowanego w prawie 100 procentach ze środków Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji Reklama Dzieciom 2021. Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2023 br. i  jego celem była rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do […]

Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim 2023 – PROGRAM

Zapraszamy do aktywnego udziału w wydarzeniach Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie Lęborskim. Najważniejszy punkt to sobotni „Marsz dla Autyzmu” 1 kwietnia – wielka manifestacja solidarności z osobami z autyzmem. Mamy też film o tematyce autyzmu w kinie „Fregata”, mszę św. w intencji osób z autyzmem oraz ich rodzin, konkurs plastyczny „Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam” oraz […]

Konkurs plastyczny „Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam”. Składanie prac do 20 marca

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Lokalnym wydarzeniem w tym okresie będzie Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim organizowany już po raz dziesiąty przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”. Od lat ważnym elementem Dni Autyzmu jest konkurs „Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam”. W jego ramach w poprzednich latach dzieci i młodzież […]

536 godzin terapii dla osób z autyzmem w projekcie „Autyzm – nie jesteś sam!”

Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” zakończyło niedawno kolejną edycję ważnego projektu pn. „Autyzm – nie jesteś sam!”. W jego ramach od 4 lipca do 31 października  2022 roku dzięki uzyskanemu dofinansowaniu prowadzona była specjalistyczna terapia 24 młodych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do 21 lat.

Nasze działania w 2020 roku

+ 0 h
specjalistycznych zajęć
0
członków Stowarzyszenia
0
podopiecznych
0
kwota 1% podatku

Od 2015 r. Stowarzyszenie Niebieski Skarb posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki  temu możemy otrzymywać środki w ramach 1% podatku przekazywanego w rozliczeniu rocznym PIT. Wszystkie te środki pozwalają nam budować lokalny system wsparcia dla osób z autyzmem. Możesz pomóc! Przy następnym rozliczeniu podatku, przekaż swój 1% podatku, wpisując numer KRS: 0000470550

Jeśli nie chcesz czekać – skorzystaj z przycisku „Przekaż darowiznę” . PAMIĘTAJ: kwotę dokonanej darowizny można odliczyć przy rozliczeniu PIT. Zapłacisz niższy podatek!

Przewiń na górę