Cele

Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom autystycznym i z cechami autyzmu, a także z zaburzeniami pokrewnymi – zwanych dalej osobami z autyzmem – w zakresie:

 • edukacji, wychowania i wypoczynku,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej

oraz rodzinom, opiekunom, nauczycielom i terapeutom osób z autyzmem w zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji. Działania te zmierzają do likwidacji ograniczeń funkcjonowania wynikających z niepełnosprawności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie i organizowanie terapii, wypoczynku, sportu, nauki, opieki oraz pracy dla osób z autyzmem i ich rodzin,
 • zbieranie funduszy poprzez:
  • pozyskiwanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji i innych form wsparcia
  • zbiórki pieniężne
  • prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem na finansowanie swoich celów
 • utrzymywanie kontaktów z władzami, instytucjami, stowarzyszeniami, ośrodkami terapeutycznymi,
 • tworzenie i prowadzenie świetlic, ośrodków terapeutycznych, placówek opieki zdrowotnej, punktów konsultacyjnych,
 • popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie poprzez organizowanie konferencji, spotkań z terapeutami oraz specjalistami z dziedziny autyzmu, wydawanie poradników, informatorów i broszur dotyczących autyzmu,
 • szkolenie rodziców, terapeutów, nauczycieli i innych osób realizujących statutowe cele Stowarzyszenia.
 • gromadzenie i udostępnianie pomocy naukowych oraz środków technicznych do skutecznego prowadzenia terapii,
 • inicjowanie współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz społecznymi na rzecz organizacji leczenia autyzmu.
Przewiń na górę