Co po diagnozie?

Jeżeli w wyniku postępowania diagnostycznego podejrzenie zaburzenia rozwoju u Twojego dziecka zostało potwierdzone i rozpoznano u niego autyzm, zespół Aspergera lub inne całościowe zaburzenie rozwojowe, to Twoje dziecko powinno zostać jak najszybciej objęte specjalistyczną pomocą terapeutyczną, rehabilitacyjną i edukacyjną. Na taką pomoc składają się świadczenia zdrowotne, edukacyjne (dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz świadczenia pomocy społecznej. Jednak sam również powinieneś rozpocząć szybkie działania interwencyjne, które z pewnością są w zakresie Twoich umiejętności i możliwości. Działania te nie wymagają specjalnego przygotowania pedagogicznego, choć z pewnością będziesz musiał wykazać się sporą cierpliwością i konsekwencją w postępowaniu.

Orzekanie o niepełnosprawności – Jeżeli chcesz korzystać z uprawnień i świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, Twoje dziecko powinno mieć orzeczenie o niepełnosprawności (dla dzieci do 16 roku życia), a gdy będzie starsze – orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia). Opinie takie są wydawane na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego, w tym również rodzica, na określony czas, zazwyczaj na 2–3 lata (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może być wydane bezterminowo, co raczej zdarza się rzadko w przypadku małych dzieci). Dokumenty te są wydawane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (w miastach na prawach powiatu są to miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

/wykorzystano mat. z poradnika SPOA „Autyzm. Apteczka Pierwszej Pomocy” /

Przewiń na górę