pfron

457 godzin terapii dla osób z autyzmem w projekcie „Autyzm – nie jesteś sam!”

Na początku listopada Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” zakończyło realizację projektu pn.  „Autyzm – nie jesteś sam!”. W jego ramach od 15 lipca do 6 listopada 2020 roku dzięki uzyskanemu dofinansowaniu prowadzona była specjalistyczna terapia 26 młodych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do 18 lat.

Program „Autyzm-nie jesteś sam!” zakończony

14 listopada 2015r. Stowarzyszenie „Niebieski Skarb”  zakończyło realizację projektu pn.  „Autyzm – nie jesteś sam!” dofinansowanego w  70% przez Marszałka Województwa Pomorskiego i PFRON. Realizacja projektu rozpoczęła się 5 lipca br. i  jego celem była rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do 21 lat. Szczególny nacisk skierowany został na okres wakacyjny w […]

Przewiń na górę