Warsztaty z muzykodramy i gier psychologicznych

Władysława Pitaka – aktora, logopedę neurofizjologicznego, psychoterapeutę rodzinnego,  trenera zdolności twórczych poznaliśmy w kwietniu br. podczas naszej Konferencji o autyzmie. Półgodzinne wystąpienie pt. „Muzykodrama w terapii dzieci z emocjonalnymi zaburzeniami mowy” (elementy metody i wybrane techniki diagnozowania i terapii) wywołało duże zainteresowanie uczestników Konferencji. Pomysł kontynuacji współpracy był naturalną konsekwencją ciekawego wykładu. W sobotę 13 maja 2017r. w Lęborku Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” zorganizowało warsztaty z muzykodramy i gier psychologicznych. Uczestniczyło w nim 21 osób (rodzice i osoby pracujące dziećmi z  zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami). To były ciekawie spędzone godziny z nietuzinkową osobą. Wspomagana materiałami dźwiękowymi, wideo, praktycznymi ćwiczeniami warsztaty minęły bardzo szybko.

Władysław Pitak od wielu lat prowadzi warsztaty  poszerzające umiejętności: relaksacji i aktywizacji  uczniów, zdolności myślenia fabularno-obrazowego i działania twórczego, poruszające zagadnienia z zakresu neuroterapii i psychopedagogiki twórczości. Warsztaty poruszają podstawowe problemy wychowawcze, pedagogiczne, relacji międzyludzkich, nieporozumień związanych z uprzedzeniami, brakiem tolerancji, stereotypowym sposobem myślenia i działania.

Wideo: Tak wyglądał pokaz i nauka techniki relaksacji wg. Jacobsena

W programie warsztatów poznaliśmy Muzykodramę oraz wiele ćwiczeń i teorii relaksacyjnych, np. Pranajama – i oddychanie wg De’ Mille’a, Relaks, skupienie, pamięć i wyobraźnia – treningi wg Jacobsona, trening autogenny wg Schultza, relaksacja wg Wintreberta), elementy treningu muzyczno-dramatycznego, Płynność ideacyjna – oryginalność – improwizacje (wg Guilforda).

Polecamy ciekawe linki: http://www.logos.pomorze.pl/pitak/  http://www.logos.pomorze.pl/muzykodrama/

Dodaj komentarz

Przewiń na górę