22 maja 2017 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” informuje swoich członków, że 22 maja 2017r. o godz. 17.15 (II termin godz. 17.45) w siedzibie Stowarzyszenia w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 pok. 232 odbędzie  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Niebieski Skarb”.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 r.

2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2016 i 2017 r.

3. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

4. Dyskusja

5. Głosowanie absolutorium

6. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku z upływem 4-€“letniej kadencji

7. Sprawy różne

8.  Zakończenie obrad

Dodaj komentarz

Przewiń na górę