walne zebranie

Walne Zebranie Sprawozdawcze „Niebieskiego Skarbu”

25 czerwca 2018r. w naszej siedzibie z udziałem 17 członków odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia „Niebieski Skarb”. Uczestnicy Walnego Zebrania jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017 przedstawione przez prezes Agnieszkę Pujsza-Pomorską oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2017.

22 maja 2017 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” informuje swoich członków, że 22 maja 2017r. o godz. 17.15 (II termin godz. 17.45) w siedzibie Stowarzyszenia w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 pok. 232 odbędzie  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Niebieski Skarb”. Porządek obrad:

Przewiń na górę