Walne Zebranie Sprawozdawcze „Niebieskiego Skarbu”

25 czerwca 2018r. w naszej siedzibie z udziałem 17 członków odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia „Niebieski Skarb”.

Uczestnicy Walnego Zebrania jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017 przedstawione przez prezes Agnieszkę Pujsza-Pomorską oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2017.

W związku z rezygnacją z członka Zarządu p. Urszuli Żulpo nowym członkiem Zarządu została wybrana p. Wioletta Tubacka. Dziękujemy Pani Uli za pracę i zaangażowanie w Zarządzie i liczymy na dalszą owocną współpracę. Pani Wiolecie życzymy wszystkiego dobrego: kreatywności i niegasnącego zapału w pracy na rzecz naszych dzieci.

Podczas Walnego Zebrania przedstawiono także przedsięwzięcia na najbliższe miesiące w tym działania na lipcowym Jarmarku Św. Jakuba Ap.

Sprawozdania z działalności „Niebieskiego Skarbu” publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce www.niebieskiskarb.pl/sprawozdania

Dodaj komentarz

Przewiń na górę