Socjoterapia. Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

Od początku września 2017r. w siedzibie naszego Stowarzyszenia prowadzone były zajęcia z socjoterapii. Uczestniczyli w nich wysoko funkcjonujący uczniowie z Zespołem Aspergera. Zajęcia raz w tygodniu prowadzone były w dwóch 3-4 osobowych zróżnicowanych wiekowo grupach (8-9 i 11-14 lat). W roku szkolnym 2017/2018 takich spotkań było po 30 dla każdej z grup.

Program pracy  wspomagał funkcjonowanie  dziecka  i miał na celu:

  • poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania  i naukę nowych umiejętności społecznych tj. radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nawiązywania relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
  • naukę wychodzenia z ról niekorzystnych dla dzieci,
  • naukę rozpoznawania i wyrażania emocji,

– Podczas zajęć skupiono się na kształtowaniu  umiejętności interpersonalnych  związanych z  wyrażaniem  uczuć np.: sympatii,  przyjaźni, złości . W pracy terapeutycznej wykorzystywano elementy Treningu Zastępowania Agresji – wyjaśnia prowadząca zajęcia Brygida Polaszek, mgr Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu Terapii  pedagogicznej, Socjoterapii, Mediacji czy Treningu Zastępowania Agresji. – Chłopcy  uczyli się rozpoznawać swoje mocne strony i  wykorzystywać  je w kontaktach interpersonalnych z innymi. Zapoznali się z wartościami o charakterze uniwersalnym, które  stanowiły  podstawę do pracy nad rozwojem kompetencji społecznych . Dużą część zajęć stanowiła tematyka związana z podniesieniem samooceny, oparta na większej samoświadomości, ocenie stanów emocjonalnych, czy rozpoznawaniu uczuć u siebie i innych. Budowanie świadomości własnej osoby oraz spostrzegania świata, innych osób i ich zachowań pomagało rozładowywać napięcia emocjonalne w sytuacjach trudnych. Były to zajęcia wymagające od uczestników wglądu w swoje wnętrze, początkowo trudność stanowiło nazywanie emocji i ich wyrażanie w grupie rówieśniczej. Wynikało to z obawy o ocenę innych, chłopcy starali się przezwyciężać te trudności.

Ważną częścią rozwoju stanowiły ćwiczenia o charakterze relaksacyjnym, podczas relaksacji, gier i zabaw o charakterze edukacyjnym czy też poprzez bajki terapeutyczne, uczestnicy cyklicznych zajęć odreagowywali  trudne emocje i poznawali techniki ich rozładowania w sposób społecznie akceptowany. Zajęciach o charakterze relaksacyjnym były najbardziej lubiane , stanowiły motywację do pracy, pozwalały na eliminacje stresu i napięć emocjonalnych. Chłopcy systematycznie uczestniczyli w zajęciach, szybko nawiązali współpracę z prowadzącym. Chętnie pracowali  w proponowanych zajęciach o charakterze zabawowym, wcielali się w różne role społeczne, co pozwoliło na doskonalenie myślenia perspektywicznego.  Samodzielnie kreowali swoją aktywność proponując tematykę zajęć. Wśród uczestników wywiązały się pozytywne więzi, chłopcy lubili przebywać wspólnie, chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, bardzo aktywnie uczestniczyli w proponowanych formach pracy.

W przyszłym roku szkolnym 2018/2019 „Niebieski Skarb” planuje kontynuować zajęcia z socjoterapii. W roku 2017 i 2018 sfinansowane one zostały ze środków uzyskanych z wpłat 1% od podatku dochodowego przez nasze Stowarzyszenie.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę