Po Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym „Niebieskiego Skarbu”

22 maja 2017 r. w siedzibie „Niebieskiego Skarbu” odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Uczestnicy Walnego Zebrania jednogłośnie po wysłuchaniu sprawozdania finansowego i merytorycznego udzielili absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2016. Wybrano także Zarząd i Komisję Rewizyjną na kolejną, 4-letnią kadencję.

Dużych zmian nie było. Zarząd pracować będzie w identycznym składzie jak do tej pory. Prezesem Stowarzyszenia „Niebieski Skarb” ponowie została Agnieszka Pujsza-Pomorska, Wiceprezesem Emilia Wolska, Skarbnikiem Bożena Domarus, Sekretarzem Kinga Krzyżaniak, a Członkiem Urszula Żulpo.

Komisją Rewizyjną przewodzić będzie Ewa Bloch, funkcję Sekretarza objęła Anna Prokopowicz, a Członka Marzena Brumer. Prezes Agnieszka Pujsza-Pomorska serdecznie podziękowała ustępującej Przewodniczącej Lilianie Kubik za dotychczasową pracę w Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie Członków było okazją do podsumowanie pracowitego roku i zaprezentowania planów na najbliższe miesiące.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę