Rozwój w Pomorskiej Szkole Animatorów

Zależy nam aby członkowie naszego Stowarzyszenia rozwijali się jako rodzice, pracownicy, społecznicy, zdobywali nowe umiejętności i kompetencje. Pod koniec listopada 2019 roku, Ewa Bloch, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej „Niebieskiego Skarbu” ukończyła także z naszej rekomendacji cykl szkoleniowo-doradczy dla lokalnych działaczy i animatorów społeczności lokalnych – Pomorska Szkołę Animatorów (PSA).


W ramach realizowanych przez Fundację Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Fundacja RC) z Gdańska uczestnicy PSA w Lęborku zapoznali się m.in. z metodyką pracy animatora, diagnozą środowiska lokalnego, przeszkolili się z nowych mediów oraz długo rozmawiali o współpracy z administracją publiczną i biznesem (fundraising). Nie zabrakło praktycznych umiejętności, które przydadzą się każdemu społecznikowi, czyli komunikacji interpersonalnej, technik prezentacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych, zasad moderacji i prowadzenia spotkań oraz budowania zespołu.

– Zajęcia były bardzo intensywne i wszystkie prowadzone metodą warsztatową, więc ciągle coś się działo – przyznaje Ewa Bloch. – „Przerobiliśmy” wiele ważnych tematów potrzebnych do rozwoju organizacji. Pomorska Szkoła Animatorów to także nowe znajomości i dużo nowych doświadczeń. Nie zabrakło wymiany poglądów i nowych pomysłów.

Ukończenie 66-godzinnego szkolenia PSA to także możliwość pozyskania w II etapie projektu dofinansowania międzysektorowych inicjatyw lokalnych. Nasza organizacja chce skorzystać z tej oferty by rozwijać głównej cel „Niebieskiego Skarbu” – budowanie lokalnego system wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę