410 godzin terapii dla dzieci z autyzmem w ramach projektu „Autyzm- nie jesteś sam!”

W połowie listopada 2019 roku Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” zakończyło realizację ważnego projektu pn.  „Autyzm – nie jesteś sam!” Jego celem była aktywna rehabilitacja 26 dzieci ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do 21 lat. Wartość projektu realizowanego od 1 lipca do 8 listopada 2019r. wyniósł 22.966 zł w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa Pomorskiego i PFRON 18.000 zł.

W ramach projektu „Autyzm nie jesteś sam!” osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uczestniczyły w 410 godzinach specjalistycznych zajęć: integracja sensoryczna (137), biofeedback (56), hipoterapia (41), logopeda (64), terapia psychologiczna (48), terapia pedagogiczna (20), metoda Tomatisa (20), terapia Snoezelen (24). Projekt miał charakter regionalny. Wzięły w nim udział osoby z powiatu lęborskiego (16), kartuskiego (2), słupskiego (5) i wejherowskiego (3).

– To kolejny rok w którym dzięki przychylności Marszałka Województwa Pomorskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych za naszym pośrednictwem udało skierować konkretne wsparcie do dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z regionu Pomorza. Sfinansowanie ponad czterystu jednostek  zajęć terapeutycznych i rehabilitacji to duża rzecz – wyjaśnia prezes „Niebieskiego Skarbu” Agnieszka Pujsza-Pomorska.

Z kolei wiceprezes Stowarzyszenia Emilia Wolska przypomina o innych źródłach finansowania rehabilitacji osób z autyzmem. – W roku 2019 oprócz środków Marszałka Województwa Pomorskiego i PFRON-u pozyskaliśmy także rekordową kwotę z 1%. Pozwoli to na sfinansowanie w tym roku ok. 1000 godzin specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem. Niestety koszt terapii wciąż rośnie wraz ze wzrostem płac. Nie zwiększa się niestety oferta bezpłatna finansowana przez Państwo. Systematyczna i fachowa pomoc specjalistów to gwarancja, że przynajmniej część osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie mogła w dorosłym życiu samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. To oczywiście tylko część naszych działań na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Prowadzimy m.in. socjoterapię dla 10 chłopców w wieku od 9 do 16 lat, Grupę Wsparcia dla rodziców „Niebieska Dłoń”, organizujemy wiele spotkań, wycieczek integrujących rodziny dotknięte problemem autyzmu oraz szeroko informujemy o tym czym jest autyzm i jak takim osobom można pomóc.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę