Grupa Wsparcia „Niebieska Dłoń” o autyzmie w szkole

Na spotkaniu Grupy Wsparcia „Niebieska Dłoń” (24.10.2019) skupiającą rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz osób zawodowo związanych z tą tematyką gościliśmy Panią Agnieszkę Laskowską. Obroniła ona niedawno w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku pod kierunkiem dr Danuty Apanel pracę magisterską pt. „Dzieci z zaburzeniami autystycznymi w środowisku szkolnym”.
Praca oparta była na obserwacjach i rozmowach z trójką rodziców dzieci z autyzmem w wieku 8-11 lat. Dwójka z nim to nasze Mamy z „Niebieskiego Skarbu”. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy konkluzji z badań do magisterskiej pracy i podzieliliśmy się własnymi doświadczeniami. Nadal nie wszystkie szkoły przygotowane są na funkcjonowanie w ich murach dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nadal rodzice nie czują wsparcia instytucji i z problemem autyzmu zostają sami. To od ich przebojowości zależy często w którym kierunku pójdzie edukacja i rehabilitacja ich dzieci.

Na ręce Pani Agnieszki przekazaliśmy ze stosowną dedykacją książkę „Jak zrozumieć Chrumaka i wejść do świata tych, którzy myślą inaczej” wydaną pod naszym patronatem. Trafi ona do Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęczycach której p. Agnieszka Laskowska jest pracownikiem.

 

Dodaj komentarz

Przewiń na górę