„Reklama Dzieciom TVP” pomogła w terapii osób z autyzmem

W lipcu 2019 r. nasze Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu pn.  „Autyzm – nie jesteś sam!” dofinansowanego w prawie 100 procentach ze środków Telewizji Polskiej w ramach akcji „Reklama Dzieciom 2017”. Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2018 br. i  jego celem była rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do 21 lat. Szczególny nacisk skierowany został na okres feryjny w którym dzieci i młodzież mają ograniczoną lub czasami uniemożliwioną rehabilitację (przerwa feryjna w szkołach i przedszkolach, okres urlopowy, wakacyjny, strajkowy). W naszym programie wzięło udział 20 osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Uczestnicy uczęszczali na zajęcia logopedyczne, psychologiczne, integracji sensorycznej, snoezelen czy hipoterapię. W okresie od listopada 2018 do lipca 2019 było to łącznie 197 godzin lekcyjnych (10 hipoterapia, 7 logopeda, 109 integracja sensoryczna, 21 pedagog, 16 psycholog, 14 snoezelen, 20 biofeedback).  Łączna wartość projektu wyniosła 10.109,94 zł.

– To nasze szóste przedsięwzięcie z cyklu „Autyzm – nie jesteś sam!” – mówi prezes Stowarzyszenia „Niebieski Skarb” Agnieszka Pujsza-Pomorska. – Dzięki dotacji z Telewizji Polskiej i jej akcji „Reklama dzieciom” udało się sfinansować prawie dwieście godzin zajęć terapeutycznych.  W wielu przypadkach, gdyby nie nasz projekt dzieci i młodzież z autyzmem z powodu ograniczeń finansowych nie uczestniczyłoby w tych ważnych dla nich zajęciach rehabilitacyjnych. Dla niektórych była to okazja spróbowania czegoś nowego np. snoezelen czy biofeedback. W kilku przypadkach dało to pozytywne efekty i terapia ta jest kontynuowana. Systematyczna i fachowa pomoc specjalistów to gwarancja, że przynajmniej część osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie mogła w dorosłym życiu samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Dziękujemy za dostrzeżenie potrzeb naszych „niebieskich skarbów”.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę