Walne Zebranie Sprawozdawcze „Niebieskiego Skarbu”

Przeprowadzanie corocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego wynika ze statutu Stowarzyszenia. W „Niebieskim Skarbie” zebrania te odbywają się w czerwcu. 13 czerwca 2019 roku podczas Walnego członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2018 referowane przez naszą prezes oraz podjęli kilka innych uchwał wymaganych przez prawo.
Podczas statutowego spotkania podsumowano rok ubiegły oraz, omówiono plany na najbliższe dni, tygodnie i miesiące.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę