walne stowarzyszenia

Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Członkowie Stowarzyszenia „Niebieski Skarb” przeprowadzili 17 września 2020 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze. Z powodu pandemii coroczne zebranie zorganizowano w dużej sali konferencyjnej w dawnym biurowcu „Zwaru”.

Walne Zebranie Sprawozdawcze „Niebieskiego Skarbu”

Przeprowadzanie corocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego wynika ze statutu Stowarzyszenia. W „Niebieskim Skarbie” zebrania te odbywają się w czerwcu. 13 czerwca 2019 roku podczas Walnego członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2018 referowane przez naszą prezes oraz podjęli kilka innych uchwał wymaganych przez prawo. Podczas statutowego spotkania podsumowano rok ubiegły oraz, omówiono […]

Przewiń na górę