Podsumowanie konkursu plastycznego „Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam”. Edycja 2019

6 kwietnia 2019r. podczas finału Marszu dla Autyzmu rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny „Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam”. W tym roku do konkursu o zaprosiliśmy przedszkolaków. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac w 3 kategoriach: dzieci 3-4 lata, 5-7 lat oraz dzieci niepełnosprawne. Ostatnia kategoria była po raz pierwszy. Chcemy w ten sposób uaktywnić i docenić dzieci, które muszą włożyć więcej pracy i wysiłku w plastyczną działalność.

Prace napłynęły z 15 placówek: Przedszkola nr 2 i 6, Przedszkola Terapeutyczno- Językowe „Tęczowa Kraina”, Przedszkola „Jesteśmy Razem”, Niepublicznego Przedszkola „Baśniowe” z Lęborka, Przedszkoli z Charbrowa, Mostów, Nowej Wsi Lęborskiej, Bożego Pola Wielkiego oraz oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych w Maszewie, Łebuni, Nowej Wsi Lęborskiej i Strzebielina Morskiego. W konkursie wziął udział także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Młodzieżowy Dom Kultury z Lęborka

28 marca Komisja Konkursowa w składzie: Bogusława Meller – Przewodnicząca, Sylwia Skroś, Wioletta Tubacka i Ewelina Krzyżanowska dokonała trudnej oceny zgłoszonych prac i przyznała 19 nagród i wyróżnień. Jury bardzo zwracało uwagę na samodzielność prac. Efektem wyboru jest wystawa najlepszych prac. W najbliższych miesiącach wystawa odwiedzi wiele szkół i urzędów.

Konkurs miał za zadanie przekazać w dostępny sposób wiedzę, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu, kształtować tolerancyjne postawy w stosunku do tych osób, integrować osoby niepełnosprawne z pełnosprawnymi i kształtować twórcze myślenie i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji.

Nagrodami rzeczowymi i dyplomami nagrodzonych zostało 19 dzieci oraz ich opiekunowie. Zakup nagród w konkursie dofinansowany został ze środków Powiatu Lęborskiego.

Wyniki konkursu plastycznego: Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam”. Edycja 2019

Wyróżnienie, kat. dzieci niepełnosprawne

Maksymilian Potrykus (5 lat), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, opiekun Sabina Bełczowska

Filip Małgowski (7 lat), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, opiekun Aleksandra Białk

Dominika Szymańska (6 lat), Przedszkole Integracyjne „Jesteśmy Razem”, opiekun Natalia Makurat

Gabriela Dudzik (4 lata), Prywatne Przedszkole Językowo-Terapeutyczne „Tęczowa Kraina”, opiekun Adriana Czylkowska

 

Nagrody i wyróżnienia, kategoria, dzieci 3-4 lata

I miejsce Julia Kawulska (4 lata), Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina”, opiekun Adriana Czylkowska

II miejsce Marcel Ochrymowicz (4 lata), Przedszkole nr 6 w Lęborku, opiekun Iwona Kleba

III miejsce Hanna Młynek (4 lata), Przedszkole Gminne w Charbrowie, opiekun Sabina Gdula

IV miejsce Iwona Gierszewska (4 lata), Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęborskim, opiekun Izabela Pietrzykowska

V miejsce Kornelia Kwiatkowska (4 lata), Przedszkole nr 2 w Lęborku, opiekun Izabela Kosior

Wyróżnienie Katarzyna Biskup (4 lata), Przedszkole nr 2 w Lęborku, opiekunowie Amanda Kurowska i Agata Rapalska

 

Nagrody i wyróżnienia, kategoria, dzieci 5-7 lat

I miejsce Patrycja Szymikowska (6 lat), Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku, opiekun Beata Synowiec

II miejsce Kaja Konkol (7 lat), Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku, opiekun Beata Synowiec

III miejsce Maja Jaworska (6 lat), Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęborskim, opiekun Dorota Greniuk

IV miejsce Lena Naczk (6 lat), Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku, opiekun Beata Synowiec

V miejsce Iwo Stefański (6 lat), Przedszkole Gminne w Charbrowie, opiekunowie Anna Habyk  i Agnieszka Bednarek

Wyróżnienie Hanna Czaja, oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej, opiekunowie Katarzyna Mielewczyk-Ciesiulska i Irena Michnik

Liliana Bach, (6 lat), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzebielinie Morskim, opiekun Irena Tabaka

Victoria Wikariusz (6 lat), Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku, opiekun Beata Synowiec

Amelia Szlas (5 lat), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzebielinie Morskim, opiekunowie Ewa Wojciechowska i Karina Kwiatkowska

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom konkursu, a także nauczycielom, którzy przygotowali dzieci do konkursu.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę