Praktyka Wiedza Pasja. Podsumowanie konferencji o autyzmie (5.04.2019)

Rekordową frekwencję – 170 uczestników miała już po raz szósty organizowana w Lęborku bezpłatna konferencja „Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem”. Wydarzenie to jest jednym z punktów Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie Lęborskim organizowanym w co roku w kwietniu przez Stowarzyszenie „Niebieski Skarb”. Do sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku 5 kwietnia 2019 przybyło 170 osób nie tylko z Lęborka i okolic ale też z całego Pomorza. Wśród uczestników były osoby z Trójmiasta, Rumi, Redy, Wejherowa, Chojnic, Słupska czy nawet Koszalina. Większość z nich  związana była z oświatą, ośrodkami terapeutycznymi czy administracją. Nie zabrakło też oczywiście rodziców osób z autyzmem.

– To było wyjątkowe spotkanie z ciekawymi osobowościami. Do Lęborka zaprosiliśmy m.in. wykładowcę, trenera, autora popularnego bloga „Asperger i życie z zespołem Aspergera” Krzysztofa Tokarskiego. O autyzmie od środka, czyli jak osoba z autyzmem widzi, myśli, czuje i postrzega opowiedziała też Alicja Hińcza. – mówi Agnieszka Pujsza-Pomorska, prezes „Niebieskiego Skarbu”. – Tradycyjnie podczas ponad 3-godzinnego spotkania pokazaliśmy także nasze lokalne działania na rzecz osób z zburzeniami ze spektrum autyzmu i system wsparcia jakie wdraża m.in. nasze Stowarzyszenie. Bardzo pozytywnie oceniam frekwencję, znak, że nasze działania, program spotkania z autyzmem wzbudza zainteresowanie i jest potrzebne.  

– Bardzo się cieszę, że mamy w Lęborku takich wspaniałych ludzi, jak członkowie „Niebieskiego Skarbu” – mówił podczas otwarcia konferencji Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski – Umiejętność dzielenia się ciepłem, empatią i wsparciem udowadnia, że wiele murów można pokonać działając wspólnie i z determinacją. Jako przedstawiciel powiatowej administracji, pragnę zapewnić, że wszelkie działania na rzecz niwelowania barier, zyskają naszą przychylność i będziemy je wspierać.

Organizatorom konferencji pogratulował również Marian Kurzydło, sekretarz Miasta Lęborka – To dobrze, że jest tu państwa coraz więcej, że temat spektrum autyzmu przestaje być tematem jakkolwiek obcym, a jest tym o czym potrafimy i chcemy rozmawiać – mówił M. Kurzydło.

– Istnieje bardzo dobra współpraca Stowarzyszenia „Niebieski Skarb” z samorządem wojewódzkim – mówiła Bożena Ugowska, główny specjalista Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim – Mieszkańcom Lęborka można pogratulować, że mają na swoim terenie tak prężnie działające stowarzyszenie, ludzi z tak ogromnym potencjałem i wolą działania, odnoszących w tym działaniu znaczące sukcesy.

Po krótkiej prezentacji ostatniego roku w „Niebieskim Skarbie” przedstawionej przez prezes Agnieszkę Pujsza-Pomorską do głosu doszli zaproszeni prelegenci.

Jako pierwsza wystąpiła Alicja Hincza, filozof i polonistka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, certyfikowany pedagog metody Montessori, posiadaczka diagnoz ADHD oraz Zespołu Aspergera. To właśnie perspektywa osoby z autyzmem zrobiła duże wrażenie na uczestnikach konferencji. Tytuł 45-minutowego wykładu brzmiał „Widzę, myślę, czuję, postrzegam, potrzebuję – autyzm od środka”. Wystąpienie Pani Alicji zakończone ciekawą dyskusją i pytaniami z sali mówiło o roli, jaką pełni samoświadomość w życiu osoby ze spektrum autyzmu. O tym, że droga poznawania siebie jest wyboista i jak bardzo ważne jest, by uczestniczyli w niej inni ludzie.

Jak wygląda codzienna praca z dziećmi z autyzmem w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. J. Korczaka w Lęborku przedstawiła  Sabina Bełczowska – oligofrenopedagog, terapeuta i nauczyciel, wychowawca grupy przedszkolnej dla dzieci autystycznych w SOSW w Lęborku. Prezentacja zawierała wiele przykładów i filmy z pracy z uczniami i przedszkolakami z autyzmem.

Wielkie wrażenie na audytorium zrobił wykład „Potrzeby dzieci w spektrum autyzmu w szkole powszechnej, a rzeczywistość”  Krzysztofa Tokarskiego – psychologa, wykładowcę (WSB Gdańsk), trenera prowadzącego szkolenia dla szkół i przedszkoli z tematów związanych z autyzmem, edukacją włączającą, rozwiązywaniem konfliktów, radzeniem sobie z trudnymi uczniami. Autor popularnego bloga „Asperger i życie z zespołem Aspergera”. Krzysztof Tokarski w błyskotliwej formule  za pomocą kilku prostych przykładów pokazał dylematy rodzica często stojące w sprzeczności z dylematami dziecka w spektrum autyzmu. Celem prelekcji było przede wszystkim zwrócenie uwagi na źródło problemów edukacyjnych w postaci braku zaspokajania potrzeb dziecka autystycznego.

Ostatnim wykładem była prezentacja Jolanty Lubańskiej, pedagoga specjalnego, oligofrenopedagoga, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i wspomagającej, certyfikowanego terapeutę Terapii Słuchowej Tomatisa stopień I i II, terapeutę pedagogicznego i trener TUS. Tytuł wystąpienia „Metoda Tomatisa® bez tajemnic”. Terapia ta staje się coraz popularniejsza, dostępna jest ona także na naszym terenie.

Konferencję tradycyjnie sprawnie i profesjonalnie poprowadziła Aleksandra Kasprzykowska, a o podniebienia gości zadbał wyjątkowy Catering BosA. Uzupełnieniem wydarzenia był kiermasz publikacji specjalistycznych Wydawnictwa HARMONIA oraz stoisko promocyjno-informacyjne  Biblioteki Pedagogicznej w Lęborku.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali stosowne zaświadczenia. Organizację wydarzenia  dofinansowano ze środków Powiatu Lęborskiego.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę