Socjoterapia w Niebieskim Skarbie. Dwie grupy od września

Od początku września 2017r. w siedzibie naszego Stowarzyszenia prowadzone są zajęcia z socjoterapii. Uczestniczą w nich wysoko funkcjonujący uczniowie z Zespołem Aspergera. Zajęcia raz w tygodniu prowadzone są w dwóch 3-4 osobowych zróżnicowanych wiekowo grupach (8-9 i  11-14 lat). Godzinne spotkania bardzo spodobały się naszym chłopakom, którzy z niecierpliwością pytają o kolejne, środowe spotkania. Co uczestnicy robią na zajęciach?

W grupie młodszych dzieci dominuje potrzeba dużej aktywności ruchowej, zabawy oraz poznawanie świata przy pomocy ich własnej szeroko rozumianej twórczości -€“ rysowanie, wyklejanie. W starszej grupie młodzieżowej realizowana jest z kolei potrzeba wyrażania emocji poprzez akceptację  poglądów w grupie, aprobatę, autonomię  – wyraża się w formie wypowiedzi ustnych, wyobrażeniach, podczas zadań związanych z odkrywaniem własnego Ja .

Zajęcia z socjoterapii prowadzi Brygida Polaszek, mgr Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu Terapii  pedagogicznej, Socjoterapii, Mediacji czy Treningu Zastępowania Agresji. Na co dzień prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej i socjoterapii w tym z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zawodowo związana jest od dwóch dekad z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Lęborku gdzie pracuje jako pedagog. Współpracuje też z Zespołem Szkół w Łebieniu.

– Socjoterapia jest procesem i metodą pracy z dziećmi i młodzieżą, której celem jest udzielenie pomocy, wsparcia osobom poszukującym własnej drogi rozwoju społecznego i osobistego. Zajęcia  mają istotny wpływ na kształtowanie  się poczucia  własnej wartości, godności oraz poczucia bezpieczeństwa. Zajęcia socjoterapeutyczne stwarzają także okazje do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności, szczególnie takich jak: asertywność , podejmowanie decyzji , szukanie wparcia i pomocy -€“ wyjaśnia mgr Brygida Polaszek. – Socjoterapia to również poznawanie przez grupę różnorodnych zagadnień, które pozwolą dzieciom sprawniej funkcjonować społecznie poprzez poznawanie i uczenie rozpoznawania emocji własnych i innych, uczenie się różnorodnych technik określonych ról społecznych, technik pracy umysłowej, rozwiązywania konfliktów między ludźmi. Realizowane zagadnienia mają ścisły związek z wiekiem uczestników, gdyż ich rozwój jest od niego właśnie zależny.

Tematyka zajęć socjoterapeutycznych w Stowarzyszeniu „Niebieski Skarb” koncentruje  się wokół :

  • uczuć -€“ rozpoznawania stanów emocjonalnych u siebie  oraz u innych – nazywanie ich i radzenie sobie z nimi
  • rodziny  – pełnienie ról społecznych
  • przyjaźni i miłości
  • czasu wolnego
  • własnego rozwoju i aspiracji
  • ulubionych zabaw itp.

Zajęcia socjoterapeutyczne (średnio 4 razy w miesiącu) sfinansowane zostały ze środków uzyskanych z wpłat 1% od podatku dochodowego za rok 2016 przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w Lęborku (Organizacja Pożytku Publicznego).

Dodaj komentarz

Przewiń na górę