Całościowe zaburzenia rozwoju. Debata środowiskowa

27 czerwca br. w Gdańsku przedstawiciele „Niebieskiego Skarbu” aktywnie uczestniczyli w debacie doradczo-programowej dla środowiska osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Celem debaty było przygotowanie opinii na temat sytuacji, potrzeb, doświadczeń i dążeń osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, która posłuży do opracowania dokumentu opisującego postępy w wdrażaniu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowanej przez Polskę w 2012 roku.

W debacie uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych w tym tych działających na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, osoby niepełnosprawne, pedagodzy, terapeuci itp.

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” realizuje w latach 2016-2018 Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka sp. k. Więcej o projekcie można przeczytać TUTAJ

Dodaj komentarz

Przewiń na górę