Po Walnym Zebraniu „Niebieskiego Skarbu”

28 czerwca 2016 w naszej siedzibie odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu, oraz na podstawie wniosku i pozytywnej rekomendacji Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2015.

Prezes Agnieszka Pujsza-Pomorska przypomniała działania Stowarzyszenia w roku ubiegłym oraz omówiła plany na najbliższe miesiące: kontynuacja  Grupy Wsparcia „Niebieska Dłoń”, działania podczas Jarmarku Św. Jakuba i wreszcie przeprowadzka w końcu sierpnia do remontowanej w tej chwili naszej nowej siedziby. W sierpniu, wrześniu i październiku realizować będziemy projekt „Lekcje o autyzmie” w ramach którego przygotujemy się do prowadzenia w przedszkolach, szkołach czy Uniwersytetach III Wieku krótkich, praktycznych spotkań informacyjnych o autyzmie. Najbliższe miesiące to także organizacja rodzinnego pikniku w Łebuni, wycieczka do Ocean Parku we Władysławowie (wrzesień) czy wizyta w stadninie w Runowie. Planów jest oczywiście więcej, to tylko te najważniejsze.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę