walne niebieski skarb

Po Walnym Zebraniu „Niebieskiego Skarbu”

28 czerwca 2016 w naszej siedzibie odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu, oraz na podstawie wniosku i pozytywnej rekomendacji Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2015.

Przewiń na górę