debata autyzm

Całościowe zaburzenia rozwoju. Debata środowiskowa

27 czerwca br. w Gdańsku przedstawiciele „Niebieskiego Skarbu” aktywnie uczestniczyli w debacie doradczo-programowej dla środowiska osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Celem debaty było przygotowanie opinii na temat sytuacji, potrzeb, doświadczeń i dążeń osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, która posłuży do opracowania dokumentu opisującego postępy w wdrażaniu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowanej przez Polskę w […]

Przewiń na górę