W Dzień Wiedzy o Autyzmie u Starosty i Burmistrza

Tradycyjnie w okolicach Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie z niebieskimi wstążeczkami – symbolem solidarności z osobami autystycznymi odwiedziliśmy naszych samorządowców.

Delegacja naszego Stowarzyszenia w składzie Agnieszka Pujsza-Pomorska – prezes, Emilia Wolska – Wiceprezes i Kinga Krzyżaniak – Członek z rana odwiedziła Starostwo Powiatowe. Po wizycie z wstążeczkami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Wydziale Edukacji Starostwa odbyliśmy spotkanie z Starostą Teresą Ossowską-Szarą i Wicestarostą Elżbietą Godderis.  Była więc okazja by jeszcze raz zaprosić na organizowane przez nas wydarzenie – Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim, dofinansowane zresztą przez Powiat Lęborski oraz porozmawiać o naszej działalności. Zadeklarowaliśmy współpracę przy ewentualnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, rozmawialiśmy też o funkcjonowaniu i konkursie na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku.

W ratuszu spotkaliśmy się z Burmistrzem Witoldem Namyślakiem, a także odbyliśmy robocze spotkanie z Sekretarzem Miasta Marianem Kurzydło, odpowiadającym w ratuszu za oświatę i sprawy społeczne.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę