Ruszył projekt „Autyzm – nie jesteś sam!”

Od 5 lipca 2015r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” realizuje program „Autyzm – nie jesteś sam!” skierowany do dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z powiatu lęborskiego, słupskiego i wejherowskiego. W ramach programu do połowy listopada br. zostaną sfinansowane zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne dla 30 osób.

– Bardzo zależało nam na okresie wakacyjnym podczas którego większość osób z autyzmem nie uczestniczy lub w ograniczonym zakresie korzysta z zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych  – wyjaśnia prezes „Niebieskiego Skarbu” Agnieszka Pujsza-Pomorska. – Dzięki środkom od Marszałka Województwa Pomorskiego i PFRON (20 tys. zł) będziemy mogli sfinansować terapię logopedyczną, psychologiczną, hippoterapię czy integrację sensoryczną dla 30 osób do 21 roku życia. Pomysł by w ten sposób pomagać rodzicom wydającym często znaczne sumy na  rehabilitację swoich dzieci padł przy zakładaniu „Niebieskiego Skarbu”. Dziś wreszcie udało się go zrealizować i mamy nadzieję, że przyjmie to regularną formę. Oprócz pozyskanych środków na rehablitację i terapię Marszałek Województwa Pomorskiego i PFRON przekazał także 2.000 zł na wycieczkę integracyjną do Gdyni. Jedziemy we wrześniu, a w programie wycieczki mamy m.in. Centrum Nauki „Experyment” i Oceanarium.

autyzm nie jestes sam grafika duza

Dodaj komentarz

Przewiń na górę