Aktualności

410 godzin terapii dla dzieci z autyzmem w ramach projektu „Autyzm- nie jesteś sam!”

W połowie listopada 2019 roku Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” zakończyło realizację ważnego projektu pn.  „Autyzm – nie jesteś sam!” Jego celem była aktywna rehabilitacja 26 dzieci ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do 21 lat. Wartość projektu realizowanego od 1 lipca do 8 listopada 2019r. wyniósł 22.966 zł w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa Pomorskiego i PFRON 18.000 zł.

W ramach projektu „Autyzm nie jesteś sam!” osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uczestniczyły w 410 godzinach specjalistycznych zajęć: integracja sensoryczna (137), biofeedback (56), hipoterapia (41), logopeda (64), terapia psychologiczna (48), terapia pedagogiczna (20), metoda Tomatisa (20), terapia Snoezelen (24). Projekt miał charakter regionalny. Wzięły w nim udział osoby z powiatu lęborskiego (16), kartuskiego (2), słupskiego (5) i wejherowskiego (3).

(więcej…)

Grupa Wsparcia „Niebieska Dłoń” o autyzmie w szkole

Na spotkaniu Grupy Wsparcia „Niebieska Dłoń” (24.10.2019) skupiającą rodziców i opiekunów osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz osób zawodowo związanych z tą tematyką gościliśmy Panią Agnieszkę Laskowską. Obroniła ona niedawno w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku pod kierunkiem dr Danuty Apanel pracę magisterską pt. „Dzieci z zaburzeniami autystycznymi w środowisku szkolnym”.
Praca oparta była na obserwacjach i rozmowach z trójką rodziców dzieci z autyzmem w wieku 8-11 lat. Dwójka z nim to nasze Mamy z „Niebieskiego Skarbu”. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy konkluzji z badań do magisterskiej pracy i podzieliliśmy się własnymi doświadczeniami. Nadal nie wszystkie szkoły przygotowane są na funkcjonowanie w ich murach dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nadal rodzice nie czują wsparcia instytucji i z problemem autyzmu zostają sami. To od ich przebojowości zależy często w którym kierunku pójdzie edukacja i rehabilitacja ich dzieci.

(więcej…)

Koniec sezonu w Dolinie Charlotty i Ustce

Koniec sezonu w Dolinie Charlotty i Ustce

Sezon wycieczkowo-integracyjny z „Niebieskim Skarbem” uważamy za zakończony! W sobotę 28 września 2019 r. zaliczyliśmy ostatnią autokarową wyprawę. Naszym celem było ZOO i Fokarium w Dolinie Charlotty oraz Ustka.

(więcej…)

Na „Dzikim Zachodzie” w Kołobrzegu

Na „Dzikim Zachodzie” w Kołobrzegu

Pogoda i atrakcje dopisały, to był naprawdę udany wyjazd! 7 września 2019r. zorganizowaliśmy całodniową integracyjną wycieczkę dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin do Kołobrzegu. Uczestniczyli w niej także podopieczni z zaprzyjaźnionego, słupskiego Wiatraczka – Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

(więcej…)

„Niebiescy Bohaterowie” biją kolejny rekord!

„Niebiescy Bohaterowie” biją kolejny rekord!

Prawie 50 tysięcy złotych zebrał „Niebieski Skarb” z 1% podatku za rok 2018. Rekordowa kwota 49.463,30 zł z odpisu od podatku już wpłynęła na konto Stowarzyszenia. W całości przeznaczona ona będzie na terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zebrana za rok 2018 kwota jest o 7,5 tysiąca zł większa niż rok wcześniej, kiedy to zebraliśmy 41.975,30 zł. Z całego serca dziękujemy za tą hojność!

(więcej…)

„Niebieski Skarb” na Jarmarku św. Jakuba

„Niebieski Skarb” na Jarmarku św. Jakuba

To były pracowite, ale przyjemne trzy dni podczas których odebraliśmy wiele wyrazów sympatii i serdeczności. Po raz kolejny nasze Stowarzyszenie wystawiło stoisko podczas Jarmarku św. Jakuba Ap. – ważnego elementu Lęborskich Dni Jakubowych – Święta Miasta.  W niebieskim namiocie w ramach akcji „Otwórz serce na nasze skarby” przez trzy dni sprzedawane były własnoręcznie wykonane przez rodziców, opiekunów, rodzeństwo jak i same osoby ze spektrum autyzmu wyroby dekoracyjne, upominkowe czy zabawki. W akcji wzięło udział kilkadziesiąt osób w tym młode wolontariuszki, które przez wiele miesięcy przygotowywały przedmioty na kiermasz. Uzyskany dochód, 2600 zł przeznaczony zostanie na cele statutowe Stowarzyszenia, jako wkład własny do licznych projektów realizowanych przez organizację.

(więcej…)

„Reklama Dzieciom TVP” pomogła w terapii osób z autyzmem

„Reklama Dzieciom TVP” pomogła w terapii osób z autyzmem

W lipcu 2019 r. nasze Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu pn.  „Autyzm – nie jesteś sam!” dofinansowanego w prawie 100 procentach ze środków Telewizji Polskiej w ramach akcji „Reklama Dzieciom 2017”. Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2018 br. i  jego celem była rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do 21 lat. Szczególny nacisk skierowany został na okres feryjny w którym dzieci i młodzież mają ograniczoną lub czasami uniemożliwioną rehabilitację (przerwa feryjna w szkołach i przedszkolach, okres urlopowy, wakacyjny, strajkowy). W naszym programie wzięło udział 20 osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Uczestnicy uczęszczali na zajęcia logopedyczne, psychologiczne, integracji sensorycznej, snoezelen czy hipoterapię. W okresie od listopada 2018 do lipca 2019 było to łącznie 197 godzin lekcyjnych (10 hipoterapia, 7 logopeda, 109 integracja sensoryczna, 21 pedagog, 16 psycholog, 14 snoezelen, 20 biofeedback).  Łączna wartość projektu wyniosła 10.109,94 zł.

(więcej…)

Zapraszamy na Jarmark św. Jakuba Ap.

Zapraszamy na Jarmark św. Jakuba Ap.

„Otwórz serce na nasze skarby” – to nazwa corocznej akcji prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie Jarmarku św. Jakuba Ap. w Lęborku. W niebieskim namiocie przez trzy dni sprzedawane będą własnoręcznie wykonane przez rodziców, opiekunów, rodzeństwo jak i same osoby ze spektrum autyzmu wyroby dekoracyjne, upominkowe czy zabawki. W akcji weźmie udział kilkadziesiąt osób, które przez wiele miesięcy przygotowywały przedmioty na stoisko. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele statutowe Stowarzyszenia, jako wkład własny do licznych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.

Stoisko na ulicy Staromiejskiej w okolicy Cukierni WENTA czynne będzie w piątek 19 lipca w godz. 13-20.30, w sobotę 20 lipca w godz. 10-20 i w niedzielę 21 lipca w godz. 13-17.

(więcej…)

Socjoterapia w Niebieskim Skarbie. To się sprawdza!

Socjoterapia w Niebieskim Skarbie. To się sprawdza!

Rok w szkolny 2018/2019 był drugim w którym nasze Stowarzyszenie prowadziło grupowe zajęcia z socjoterapii dla wysoko funkcjonujących chłopców w autyzmem. W cotygodniowych zajęciach uczestniczyło 9 chłopców (4 w grupie młodszej 9-12 lat i 5 w starszej 13-16 lat). Razem spotkań dla każdej grup było 30 i zostały one w większości sfinansowane ze środków tzw. „1%”. To jedyne takie zajęcia na terenie Powiatu Lęborskiego.

(więcej…)

Na wycieczce w „Labiryncie Łeba”

Na wycieczce w „Labiryncie Łeba”

W sobotę 15 czerwca 2019 roku na zaproszenie Pani Barbary Iskry oraz właścicieli Labiryntu i przekazanego w styczniu voucheru na bezpłatne wejście wylicytowanego podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ponad trzydziestoosobowa grupa z Niebieskiego Skarbu odwiedziła Łebę i zielony labirynt.
Podzieleni na trzy grupy ponad godzinę szukaliśmy punktów kontrolnych, no i w końcu wyjścia z ogromnego labiryntu o powierzchni 5000m2. Naszym przewodnikiem była Pani Basia, a w ramach wizyty skorzystaliśmy też z wielu innych atrakcji tego miejsca rodzinnej rozrywki.

(więcej…)

Page 4 of 24 «...23456...»
Pomóż! Przekaż 1% dla dzieci z autyzmem. Nie wszystkich stać na terapię. KRS: 0000470550