Warsztatowe szkolenie o sytuacjach trudnych w autyzmie

„Sytuacje trudne w autyzmie” to tytuł bezpłatnego szkolenia-warsztatów jakie zorganizowało dla 15 osób nasze Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” w sobotę 19 września br. Siedmiogodzinne szkolenie w przestronnej sali Inkubatora Przedsiębiorczości przeprowadziła mgr Agnieszka Drabata, od roku mieszkanka Lęborka, nauczyciel dyplomowany, wychowawca w klasach dla uczniów z autyzmem w SP nr 7 w PZKS w Wejherowie. Asystent w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w pracy z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń, terapeuta integracji sensorycznej, przez wiele lat członek zespołów wczesnego wspomagania rozwoju.

Uczestnicy zapoznali się z szeroką tematyką trudnych zachowań osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz metodami zapobiegania takim zachowaniom. Nie zabrakło ćwiczeń praktycznych, pracy w mniejszych grupach, dyskusji, omawiania przypadków zgłaszanych przez uczestników i szukania rozwiązań. Prowadząca zaprezentowała też materiały wideo i multimedialną prezentację.

W szkoleniu uczestniczyli rodzice osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz osoby zawodowo związane z tematem autyzmu. W zdecydowanej większości byli to członkowie Niebieskiego Skarbu.

– To drugie w tym roku warsztaty o tematyce autyzmu. Wybraliśmy temat zachowań trudnych w autyzmie bo zagadnienie to interesuje wiele osób. Pandemia koronawirusa, wielomiesięczne zamknięcie w domach, brak dostępu do szkół, przedszkoli, rówieśników i innych aktywności dotknęło w ostatnich miesiącach wszystkie osoby z autyzmem i ich rodziny. To był czas szczególnie trudny i o tym jak sobie z tym poradzić rozmawialiśmy wiele godzin na szkoleniu – mówi prezes Niebieskiego Skarbu Agnieszka Pujsza-Pomorska 

– Wiele zachowań występujących u osób z autyzmem klasyfikowanych jest jako zachowania trudne, podczas gdy często nie stanowią one deficytów lecz są to mocne strony, strategie, które dana osoba wykorzystuje, by zachować równowagę. Zamiast oceniać zachowania osób ze spektrum autyzmu, warto zadać pytanie jaki jest ich cel, czy pomagają danej osobie, czy przeszkadzają? Wszystkie zachowania mają swoją przyczynę a przyczyny te są różne, tak jak różni są ludzie. Różnice między ludźmi rozciągają się także na ich mózgi, które różnią się między sobą jak odciski palców. Świadomość powyższego powinna towarzyszyć rodzicom i specjalistom zmagającym się na co dzień z tematem autyzmu, dlatego też temat neuroróżnorodności stał się mottem przewodnim spotkania – wyjaśnia prowadząca warsztaty Agnieszka Drabata.

7-godzinne szkolenie dofinansowane zostało ze środków z zakresu pomocy społecznej przez Wojewodę Pomorskiego w ramach projektu „Sytuacje trudne w autyzmie – potrafię pomagać!”

Dodaj komentarz

Przewiń na górę