Aktualności

Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Członkowie Stowarzyszenia „Niebieski Skarb” przeprowadzili 17 września 2020 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze. Z powodu pandemii coroczne zebranie zorganizowano w dużej sali konferencyjnej w dawnym biurowcu „Zwaru”.

Przybyli wysłuchali i jednogłośnie przyjęli sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2019 oraz udzielili Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za zeszły rok.

Walne Zebranie to oprócz ustawowego obowiązku także tradycyjne podsumowanie minionego okresu, dyskusje i rozmowa o planach na przyszłość.

Pomóż! Przekaż 1% dla dzieci z autyzmem. Nie wszystkich stać na terapię. KRS: 0000470550