lekcje o autyzmie

Informator o autyzmie dla przedszkoli i szkół podstawowych

W ramach Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie Lęborskim w kwietniu 2021 roku do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu powiatu lęborskiego oraz gmin Linia i Łęczyce przekazaliśmy specjalny 8-stronnicowy informator o autyzmie będący jednocześnie wskazówkami do przeprowadzenia lekcji dla różnych grup wiekowych. Wraz z informatorami każda placówka otrzymała także plakat i zestaw naklejek dla […]

„Lekcje o autyzmie”. Podsumowanie projektu

Od połowy sierpnia do końca października br. członkowie Stowarzyszenia „Niebieski Skarb” realizowali projekt „Lekcje o autyzmie”. Projekt sfinansowany z Funduszu „Akumulator Społeczny” zakładał przygotowanie 5 par (specjalisty na co dzień pracującego z osobami z autyzmem i rodzica dziecka z autyzmem) do przeprowadzenia 45 – 60 minutowych lekcji o autyzmie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. […]

Przygotowujemy „Lekcje o autyzmie”

W połowie sierpnia 2016 członkowie naszego Stowarzyszenia przystąpili do realizacji projektu „Lekcje o autyzmie”. We wtorek i czwartek odbyły się wewnętrzne spotkania – warsztaty mające przygotowywać do prowadzenia lekcji. – Pomysł na lekcje o autyzmie wziął się z rozmów w szkołach. W kwietniu w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie prowadziliśmy dużo działań edukacyjnych, informacyjnych […]

Przewiń na górę