„Lekcje o autyzmie”. Podsumowanie projektu

Od połowy sierpnia do końca października br. członkowie Stowarzyszenia „Niebieski Skarb” realizowali projekt „Lekcje o autyzmie”. Projekt sfinansowany z Funduszu „Akumulator Społeczny” zakładał przygotowanie 5 par (specjalisty na co dzień pracującego z osobami z autyzmem i rodzica dziecka z autyzmem) do przeprowadzenia 45 – 60 minutowych lekcji o autyzmie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do zajęć zakupiono niezbędne wyposażenie i pomoce naukowe, pozwalające pokazać w przystępny sposób temat autyzmu. Efektem projektu było przygotowanie i przeprowadzenie 19 lekcji lekcji o autyzmie w 14 szkołach na terenie powiatu lęborskiego i wejherowskiego. Oprócz szkół z Lęborka lekcje o autyzmie dotarły też do Nowej Wsi Lęborskiej, Redkowic, Łebienia, oraz Łęczyc, Strzebielina, Bożegopola Wielkiego i Wejherowa.

W kwietniu w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie prowadziliśmy szeroko zakrojone działania edukacyjno-  informacyjne i wtedy też padały pytania czy możemy przeprowadzić w szkołach lekcje o autyzmie – wyjaśnia Agnieszka Pujsza-Pomorska, prezes „Niebieskiego Skarbu”. – Członkowie naszego Stowarzyszenia prowadzili pojedyncze spotkania tego typu.W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez nauczycieli postanowiliśmy nasze działania usystematyzować, zakupić pomoce naukowe, opracować scenariusze i przygotować osoby do profesjonalnego prowadzenia prelekcji dla uczniów w różnym wieku.

– Projekt zakładał przeprowadzenie w miesiącu wrześniu i październiku co najmniej 10 lekcji, w praktyce było ich prawie dwa razy więcej, bo aż 19. Wzięło w nich udział ok. 500 uczniów – mówi Urszula Żulpo, koordynatorka projektu z ramienia „Niebieskiego Skarbu. – Na lekcjach w praktyczny sposób przedstawialiśmy  jak odbierają świat osoby z autyzmem. Uczniowie mogli uzyskać wiedzę na temat cech charakterystycznych osób ze spektrum autyzmu, zrozumieć problemy i doświadczyć trudności z jakimi borykają się na co dzień osoby ze spektrum autyzmu oraz poznać specyfikę zaburzenia. Głównym celem, który założyliśmy było uwrażliwienie uczniów na osoby ze spektrum autyzmu i ich codzienne problemy. Ogromne zainteresowanie, zaproszenia na przeprowadzenie kolejnych lekcji a przede wszystkim sygnały od nauczycieli o zmianie w sposobie postrzegania kolegów z autyzmem przez ich szkolnych rówieśników pozwalają nam zakładać, że cel został osiągnięty.

Projekt nie mógł by się udać, gdyby nie zaangażowani ludzie. Szkolne lekcje realizowało 11 osób, członków „Niebieskiego Skarbu”: Teresa Bala, Ewa Bloch, Aneta Chrustowska, Bożena Domarus, Małgorzata Krawczak, Ewa Krzemińska, Anna Prokopowicz, Izabela Tatarczuk, Wioleta Tubacka, Anetta Wasylów  i Urszula Żulpo. W sprawną realizację projektu zaangażowane były też inne osoby.

„Lekcje o autyzmie” dotarły do 14 placówek: Szkoła Podstawowa nr 5 i 8 oraz Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku, Zespół Szkół nr 3 oraz Gimnazjum nr 2 w Lęborku, Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Lęborku, Zespoły Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej, Redkowicach, Łebieniu, a w powiecie wejherowskim Zespoły Szkół w Łęczycach, Bożympolu Wielkim i Strzebielinie. W Wejherowie była to Specjalna Szkoła Zawodowa i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących.

Po zakończeniu projektu lekcje odbyły się w kolejnych szkołach i klasach i będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę