Po Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Niebieski Skarb”

W czwartek 26 czerwca br. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Niebieski Skarb”. Sprawozdanie finansowe za okres od 12 czerwca 2013 do 31 grudnia 2013r. w imieniu Zarządu Stowarzyszenie przedstawiła prezes Agnieszka Pujsza-Pomorska. Kolejnym punktem było sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok. Komisja Rewizyjna przedstawiła Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2013. Wszyscy obecni jednogłośnie poparli ten wniosek. W trakcie ożywionej dyskusji uczestnicy zebrania pozytywnie ocenili dotychczasowe działania Stowarzyszenia, a także przekazali wskazówki co do swoich oczekiwań na następne miesiące i lata. Z powodu rezygnacji z przyczyn zawodowych ze swoich funkcji Skarbnika i Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie wybrało Panią Bożenę Domarus na nowego Skarbnika Stowarzyszenia, a Liliannę Kubik na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Na czas wakacji uczestnicy Zebrania wypożyczyli z naszej biblioteczki książki o tematyce autyzmu będące prezentami od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku oraz z Wydawnictwa Harmonia.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę