26 czerwca 2014 Walne Zebranie „Niebieskiego Skarbu”

W czwartek 26 czerwca o godz. 18 w sali nr 108 (I piętro) biurowca „ZWAR-u” przy ul. Krzywoustego 1 odbędzie się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia, na które zapraszamy wszystkich naszych członków.

Zebranie odbywa się zgodnie z Statutem „Niebieskiego Skarbu”. W czasie spotkania chcemy podsumować od strony finansowej rok 2013, a od strony merytorycznej 2013 i 2014. Wspólnie chcemy także wypracować nasze cele na kolejne miesiące i lata. W trakcie Walnego zebrania będzie można także zapłacić składki członkowskie.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2013 r.

2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2013 i 2014

3. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

4. Dyskusja

5. Wybór Skarbnika i członka Komisji Rewizyjnej

6. Sprawy różne

7. Zakończenie obrad

 

Dodaj komentarz

Przewiń na górę