Podsumowanie projektu „Autyzm – nie jesteś sam” w 2021 roku

Na początku listopada Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” zakończyło realizację projektu pn. „Autyzm – nie jesteś sam!”. W jego ramach od 1 lipca do 5 listopada 2021 roku dzięki uzyskanemu dofinansowaniu prowadzona była specjalistyczna terapia 24 młodych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do 18 lat.

W ramach kolejnej już edycji projektu „Autyzm nie jesteś sam!” osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uczestniczyły w łącznie w 358 godzinach specjalistycznych zajęć: integracja sensoryczna (57), biofeedback (3), hipoterapia (90), logopeda (69), terapia psychologiczna (31), terapia pedagogiczna (22), oligofrenopedagog (21), metoda Tomatisa(46), neurologopeda(19). Projekt miał charakter ponadlokalny i wzięło w nim udział oprócz 15 osób z powiatu lęborskiego, 1 z bytowskiego, 3 z wejherowskiego i 5 ze słupskiego.

Te ważne i bardzo potrzebne działania skierowane do potrzebujących rehabilitacji osób z autyzmem zostały dofinansowane kwotą 20.000 zł przez Marszałka Województwa Pomorskiego i PFRON. Całkowita wartość projektu wyniosła 24.059,80 zł.

– To kolejny rok w którym dzięki przychylności Marszałka Województwa Pomorskiego za naszym pośrednictwem udało skierować konkretne wsparcie do dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Sfinansowanie ponad trzystu pięćdziesięciu jednostek zajęć terapeutycznych i rehabilitacji to duża rzecz. Pomoc przybyła w idealnym momencie w czasie pandemii, który jest bardzo trudnym czasem dla osób z autyzmem i ich Rodzin – wyjaśnia prezes „Niebieskiego Skarbu” Agnieszka Pujsza-Pomorska.

Z kolei wiceprezes Stowarzyszenia Emilia Wolska przypomina o innych źródłach finansowania rehabilitacji. – W roku 2021 oprócz środków Marszałka Województwa Pomorskiego i PFRON-u pozyskaliśmy także rekordową kwotę z 1%. Pozwoli nam ona na sfinansowanie w najbliższych miesiącach ok. 1000 godzin specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem. Systematyczna i fachowa pomoc specjalistów to gwarancja, że przynajmniej część osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie mogła w dorosłym życiu samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. To oczywiście tylko część naszych działań na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Prowadzimy m.in. socjoterapię dla 10 chłopców w wieku od 9 do 16 lat stacjonarnie i on-line, Grupę Wsparcia dla rodziców „Niebieska Dłoń” oraz szereg działań informacyjnych i integracyjnych. W tym trudnym czasie aktywnie wykorzystujemy komunikację elektroniczną i kontakty zdalne pomagając naszym członkom i wszystkim innym osobom dotkniętym problemem autyzmu.

Przewiń na górę