Lębork. 5 kwietnia 2019 Konferencja o autyzmie

„Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem” to tytuł Konferencji już po raz szósty organizowanej w ramach Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie Lęborskim przez Stowarzyszenie „Niebieski Skarb”. Spotkanie specjalistów i praktyków na co dzień pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny i nie wymaga zapisów. Konferencja rozpoczyna się w piątek 5 kwietnia 2019r. o godz. 12 w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1. Warto pojawić się tam wcześniej. Przed i w trakcie Konferencji prowadzony będzie kiermasz wydawnictw specjalistycznych Wydawnictwa HARMONIA.

– To powinno być wyjątkowe spotkanie z ciekawymi osobowościami. Do Lęborka zaprosiliśmy m.in. wykładowcę, trenera, autora popularnego bloga „Asperger i życie z zespołem Aspergera” Krzysztofa Tokarskiego. O autyzmie od środka, czyli jak osoba z autyzmem widzi, myśli, czuje i postrzega opowie Alicja Hińcza. Oczywiście program konferencji jest o wiele bogatszy  – mówi Agnieszka Pujsza-Pomorska, prezes „Niebieskiego Skarbu”. – Tradycyjnie podczas ponad 3-godzinnego spotkania pokażemy nasze lokalne działania na rzecz osób z zburzeniami ze spektrum autyzmu i system wsparcia jakie wdraża m.in nasze Stowarzyszenie.

Szczegółowy program Konferencji i sylwetki prelegentów:

Konferencja „Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem”

5 kwietnia 2019, sala audiowizualna ZSM-I w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1

Program:

11.30  Rejestracja uczestników

12.00  Otwarcie i powitanie gości

12.20-12.40 „Niebieski Skarb – system wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin” – Agnieszka Pujsza-Pomorska, prezes

12.40-13.25  „Widzę, myślę, czuję, postrzegam, potrzebuję – autyzm od środka”– Alicja Hińcza, filozof i polonistka, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, certyfikowany pedagog metody Montessori, posiadaczka diagnoz ADHD oraz Zespołu Aspergera.

Prezentacja o roli, jaką pełni samoświadomość w życiu osoby ze spektrum autyzmu. O tym, że droga poznawania siebie jest wyboista i jak bardzo ważne jest, by uczestniczyli w niej inni ludzie. 

13.25-13.45 „Wspieranie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu – terapia i edukacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. J. Korczaka w Lęborku” –  Sabina Bełczowska – oligofrenopedagog, terapeuta i nauczyciel, wychowawca grupy przedszkolnej dla dzieci autystycznych w SOSW w Lęborku

Prezentacja dotycząca różnorodnych form oddziaływań stosowanych w pracy z dzieckiem autystycznym, obejmująca wczesne wspomaganie rozwoju, edukację przedszkolną i wczesnoszkolną oraz kolejne etapy edukacyjne.

13.45-14.00 Przerwa kawowa

14.00-14.30 „Potrzeby dzieci w spektrum autyzmu w szkole powszechnej, a rzeczywistość” – Krzysztof Tokarski, psycholog, wykładowca (WSB Gdańsk), trener. Prowadzi szkolenia dla szkół i przedszkoli z tematów związanych z autyzmem, edukacją włączającą, rozwiązywaniem konfliktów, radzeniem sobie z trudnymi uczniami. Autor bloga „Asperger i życie z zespołem Aspergera”.

„Synu, musisz postarać się zrozumieć” – co zawarte jest w tym cytacie? Potrzeba rodzica? Dziecka? Oczekiwania, a może żądania wobec dziecka? Czy dziecko ma się postarać czy jego celem jest zrozumienie? W trakcie prelekcji za pomocą kilku prostych przykładów pokazane zostaną dylematy rodzica często stojące w sprzeczności z dylematami dziecka w spektrum autyzmu. Celem prelekcji jest zwrócenie uwagi na źródło problemów edukacyjnych w postaci braku zaspokajania potrzeb dziecka autystycznego.

14.30-14.50  „Metoda Tomatisa® bez tajemnic” – mgr Jolanta Lubańska, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i wspomagający, certyfikowany terapeuta Terapii Słuchowej Tomatisa stopień I i II, terapeuta pedagogiczny, trener TUS.

Metoda Tomatisa® oraz istota oddziaływania dźwięku na osoby ze spektrum autyzmu.

14.50-15  Podsumowanie i zakończenie

Prelegenci:

Alicja Hińcza, filozof i polonistka z wykształcenia, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, certyfikowany pedagog metody montessori. Rodzic dwójki wyjątkowych dzieciaków, posiadaczka diagnoz ADHD oraz Zespołu Aspergera. Samorzeczniczka związana z „Jasną Stroną Spektrum”, oraz autorka bloga „w roli rodzica z ASD w tle”. Wielka miłośniczka skrzypiec i zwolenniczka wczesnej edukacji muzycznej dzieci.

mgr Sabina Bełczowska, oligofrenopedagog, terapeuta i nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – specjalizacja terapia i edukacja osób z autyzmem.

Wychowawca grupy przedszkolnej dla dzieci autystycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku.

 

Krzysztof Tokarski, psycholog (UG 2009), wykładowca (WSB Gdańsk), trener, szczęśliwy tata, a także miłośnik Gdańska, w którym mieszka od urodzenia. Od 10 lat prowadzi szkolenia. Od kilku lat współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych prowadząc szkolenia dla szkół i przedszkoli z tematów związanych z autyzmem, edukacją włączającą, rozwiązywaniem konfliktów, radzeniem sobie z trudnymi uczniami. Prowadzi również gabinet psychologicznym. Jego celem jest poprawa jakości życia osób z autyzmem przez zwiększanie świadomości i kompetencji ludzi skupionych wokół autyzmu: nauczycieli, rodziców, psychologów, pedagogów i terapeutów. Prywatnie – szczęśliwy ojciec dwójki chłopców. W 2014 roku zdiagnozowano u niego zespół Aspergera, rok później u jego starszego syna. Od 5 lat prowadzi blog i fanpage na facebooku – „Asperger i życie z zespołem Aspergera”, natomiast od niedawna – kanał edukacyjny na YouTube poświęcony psychologii oraz spektrum autyzmu.

mgr Jolanta Lubańska – pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, certyfikowany terapeuta Terapii Słuchowej Tomatisa stopień I i II, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający, trener TUS, dyrektor przedszkola, w trakcie studiów magisterskich psychologii – psychologia rozwoju dziecka. Mama dwójki wspaniałych dzieci, od 16 lat pracuje w oświacie.

Przed i w trakcie Konferencji kiermasz specjalistycznej oferty wydawniczej Wydawnictwa HARMONIA

Zaświadczenia o udziale w Konferencji będą wydawane w jej trakcie i po zakończeniu po zaznaczeniu odpowiedniego pola na liście obecności.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę