531 godzin rehabilitacji w ramach projektu „Autyzm – nie jesteś sam!”

Pod koniec listopada nasze Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu pn.  „Autyzm – nie jesteś sam!” Celem projektu realizowanego od 18 czerwca 2018r. do 9 listopada 2018r. była aktywna rehabilitacja 26 dzieci ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do 18 lat. Wartość projektu wyniosła 27.995 zł w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa Pomorskiego i PFRON 22.000 zł.

W ramach projektu „Autyzm nie jesteś sam!” osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uczestniczyły w 531 godzinach specjalistycznych zajęć: integracja sensoryczna (184), biofeedback (95), hipoterapia (89), logopeda (67), terapia psychologiczna (36), terapia pedagogiczna (34), metoda Tomatisa (16), terapia Snoezelen (10). Projekt miał charakter regionalny i wzięły w nim udział osoby z powiatu lęborskiego (16), kartuskiego (3), słupskiego (5) i wejherowskiego (2).

– To kolejny rok w którym dzięki przychylności Marszałka Województwa Pomorskiego za naszym pośrednictwem udało skierować konkretne wsparcie do dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Sfinansowanie ponad pół tysiąca zajęć terapeutycznych i rehabilitacji to duża rzecz – wyjaśnia prezes „Niebieskiego Skarbu” Agnieszka Pujsza-Pomorska.

Z kolei wiceprezes Stowarzyszenia Emilia Wolska przypomina o innych źródłach finansowania rehabilitacji. – W roku 2018 oprócz środków Marszałka Województwa Pomorskiego i PFRON-u pozyskaliśmy także z fundusze z akcji „Reklama Dzieciom” Telewizji Polskiej S.A. i oczywiście rekordową kwotę z 1%. Pozwoli to na sfinansowanie w tym roku ok. 1300 godzin specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem. Systematyczna i fachowa pomoc specjalistów to gwarancja, że przynajmniej część osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie mogła w dorosłym życiu samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. To oczywiście tylko część naszych działań na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Prowadzimy m.in. socjoterapię dla 9 chłopców w wieku od 9 do 16 lat, Grupę Wsparcia dla rodziców „Niebieska Dłoń”, organizujemy wiele spotkań, wycieczek integrujących rodziny dotknięte problemem autyzmu oraz szeroko informujemy o tym czym jest autyzm i jak takim osobom można pomóc.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę