„Niebieski Skarb” świętuje swoje 5. urodziny!

12 czerwca 2018 odbyły się oficjalne urodziny naszego  Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”. Spotkanie członków organizacji i zaproszonych gości było okazją do wspomnień i podsumowania bardzo aktywnych 5 lat. Nie zabrakło życzeń, wzruszeń i snucia planów na przyszłość…

Dokładnie 12 czerwca 2013 roku w sali 108 biurowca ZWAR-u swoje spotkanie założycielskie odbyli członkowie „Niebieskiego Skarbu”. Idea stworzenia organizacji pomagających osobom i rodzinom dotkniętych problemem autyzmu padła na podatny grunt. Przez kolejne lata Stowarzyszenie rozszerzało swoją działalność i zwiększało liczbę zaangażowanych członków. Dziś liczy 60 osób i ma pod swoją opieką 28 osób (głównie dzieci) z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

– Wszystko zaczęło się od spotkania informacyjnego projektu „Zrozumieć Autyzm” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Gdańsku na terenie województwa pomorskiego. 9 kwietnia 2013 roku takie spotkanie odbyło się też w Lęborku. Przyszło na nie ponad 100 osób. Gość ze SPOA Leszek Bartoszewski ze SPOA zachęcał zebranych do organizowania się, zakładania stowarzyszeń, fundacji by wspólnymi siłami zmierzyć się z problemem autyzmu, a przede wszystkim pomóc rodzicom i zbudować system wsparcia. Odzew uczestników, a przede wszystkim rodziców był bardzo pozytywny. Po spotkaniu, spontanicznie kilka osób zadeklarowało chęć założenia jakieś organizacji pomocowej. Ponad 2 miesiące później odbyło się zebranie założycielskie „Niebieskiego Skarbu”. Wzięły w nim udział 34 osoby – wspomina prezes Stowarzyszenia Agnieszka Pujsza-Pomorska

– Zaczynaliśmy dosłownie od zera, nie mieliśmy pieniędzy, nie znaliśmy się wcześniej i ciężką pracą budowaliśmy organizację – przypomina pionierskie czasy wiceprezes „Niebieskiego Skarbu” Emilia Wolska. – Mogliśmy liczyć na pomoc Stowarzyszenia EDUQ, zaangażowaliśmy się w realizację projektu „Zrozumieć Autyzm”, włączyły się władze samorządowe i z każdym miesiącem się rozwijaliśmy, także indywidualnie uczestnicząc w wielu szkoleniach.

Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” działa głównie na terenie powiatu lęborskiego, ale ma też członków w gminie Łęczyce i Linia. Organizacja pełni rolę informacyjną dla osób, które dopiero podejrzewają u swoich dzieci zaburzenia autystyczne lub otrzymały diagnozę. Prężnie działa cyklicznie spotykająca się Grupa Wsparcia „Niebieska Dłoń” skupiająca rodziców dzieci z autyzmem i osób zawodowo związanych z tą tematyką. „Niebieski Skarb” to także warsztaty, szkolenia o tematyce autyzmu oraz szeroko rozumiana integracja i wypoczynek rodzin dotkniętych tym problemem. Sztandarowym działaniem jest organizacja co roku w kwietniu bogatego w wydarzenia Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie Lęborskim w którego skład wchodzi m.in. Marsz dla Autyzmu, konferencja o autyzmie, konkurs dla młodzieży oraz wiele mniejszych wydarzeń. Stowarzyszenie w ostatnich latach przeprowadziło w lęborskich szkołach i przedszkolach wiele akcji informacyjnych dot. autyzmu w przystępny sposób przedstawiający uczniom i przedszkolakom ten trudny temat.

Od 2015 roku Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego uprawniający do zbierania środków z 1% od podatku dochodowego. Dzięki udziałom w różnych projektach, grantach Stowarzyszenie organizuje lub dofinansuje specjalistyczne zajęcia dla osób z autyzmem. W roku 2017 było to prawie 1000 godzin. Zwiększenie środków zebranych z 1% miała służyć akcja „Niebiescy Bohaterowie” prowadzona od stycznia do kwietnia przez Stowarzyszenie.

– W wielu przypadkach, gdyby nie nasze środki dzieci i młodzież z autyzmem pozbawiona byłyby specjalistycznej rehabilitacji. Udało nam się z naszymi partnerami wynegocjować dobre warunki, nieosiągalne indywidualnie dla rodziców, co zwiększyło efektywność wydawanych środków. Potrzeby są niestety znacznie większe. Nie ma miesiąca byśmy nie odebrali telefonu o nowym dziecku ze zdiagnozowanym autyzmem czy Zespołem Aspergera. Systematyczna i fachowa pomoc specjalistów to gwarancja, że przynajmniej część osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie mogła w dorosłym życiu samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie – mówi prezes Agnieszka Pujsza-Pomorska

Coraz bogatsza jest specjalistyczna biblioteczka książek o autyzmie. Od 20 do 22 lipca br. Stowarzyszenie wystawi stoisko na Lęborskich Dniach Jakubowych gdzie będzie  oferować ręcznie wykonane wraz z podopiecznymi wyroby artystyczne. Niebieski Skarb” swoją siedzibę ma w biurowcu przy ul. Krzywoustego 1, pok. 232.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę