6 kwietnia 2018 w Lęborku Konferencja o autyzmie

„Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem” to tytuł Konferencji już po raz piąty organizowanej w ramach Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie Lęborskim przez Stowarzyszenie „Niebieski Skarb”. Spotkanie specjalistów i praktyków na co dzień pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny i nie wymaga zapisów. Konferencja rozpoczyna się w piątek 6 kwietnia 2018r. o godz. 12 w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1. Warto pojawić się tam wcześniej. Przed i w trakcie Konferencji prowadzony będzie kiermasz wydawnictw specjalistycznych Wydawnictwa HARMONIA.

– W tym roku do Lęborka zaprosiliśmy m.in. uznany autorytet w dziedzinie logopedii dr Karinę Szafrańską, Wicedyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Zastępcę Kierownika Zakładu Logopedii i Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie.  Po raz pierwszy w programie Konferencji znalazł się też temat seksualności osób z autyzmem – mówi Agnieszka Pujsza-Pomorska, prezes „Niebieskiego Skarbu”. – Tradycyjnie podczas ponad 3-godzinnego spotkania pokażemy nasze lokalne działania na rzecz osób z zburzeniami ze spektrum autyzmu.

Szczegółowy program Konferencji i sylwetki prelegentów:

Konferencja „Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem”

6 kwietnia 2018, sala audiowizualna ZSM-I w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1

Program:

11.30  Rejestracja uczestników

12.00  Otwarcie i powitanie gości

12.20-12.40 „Niebieski Skarb” – Agnieszka Pujsza-Pomorska, prezes

12.40-13.30 „Kształtowanie komunikacji i ćwiczenie sytuacji społecznych w Zespole Aspergera” – dr Karina Szafrańska, neurologopeda, pedagog.

13.30-14.00 „Psychologiczne aspekty seksualności osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – możliwości i wyzwania” – – mgr Aleksandra Rynkiewicz – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta.

14.00-14.15 Przerwa kawowa / Ambasador „Niebieskich Bohaterów” w akcji

14.15-14.35 „Prosto, łatwo, szybko – zrobimy to razem. Jak wykorzystać prosty materiał do zajęć terapeutycznych” – mgr Izabela Tatarczuk, pedagog przedszkolny i opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, surdo- i tyflopedagog, terapeuta, nauczyciel plastyki oraz kulturoznawstwa.

14.40-15. „Terapia Snoezelen – korzyści z terapii oraz skutki jej nieprawidłowego prowadzenia”  – mgr Agnieszka Caronia, certyfikowany terapeuta terapii Snoezelen, terapeuta Neurotaktylny, trener Sensoplastyki. Pedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, historyk.

15.00  Podsumowanie i zakończenie

Prelegenci:

dr Karina Szafrańska – neurologopeda, pedagog, wykładowsca akademicki. Wicedyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Zastępca Kierownika Zakładu Logopedii i Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie. Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie. Od 10 lat organizator turnusów terapeutycznych dla osób jąkających się. Terapeuta jąkania. Autorka wielu publikacji i artykułów logopedycznych, prowadzi liczne warsztaty i szkolenia.

mgr Aleksandra Rynkiewicz – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta. Na co dzień pracuje w Poradni dla Osób z Autyzmem i Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Słupsku. Współpracuje z niepublicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

 

mgr Izabela Tatarczuk – pedagog przedszkolny i opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, surdo- i tyflopedagog, terapeuta, nauczyciel plastyki oraz kulturoznawstwa, animator edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, nauczyciel wychowania fizycznego i sportu osób upośledzonych umysłowo oraz instruktor sportu osób niepełnosprawnych, trener lekkiej atletyki. Kształci przyszłych terapeutów zajęciowych.

mgr Agnieszka Caronia – certyfikowany terapeuta terapii Snoezelen, członek Polskiego Związku Snoezelen, terapeuta Neurotaktylny, trener Sensoplastyki. Pedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, historyk. Obecnie w trakcie magisterskich studiów psychologicznych na SWPS Sopot oraz studiów oligofrenopedagogiki.

Przed i w trakcie Konferencji kiermasz specjalistycznej oferty wydawniczej Wydawnictwa HARMONIA

Zaświadczenia o udziale w Konferencji będą wydawane w jej trakcie i po zakończeniu po zaznaczeniu odpowiedniego pola na liście obecności.

Dofinansowano ze środków Powiatu Lęborskiego.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę