31 marca 2017 zapraszamy na Konferencję o autyzmie

„Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem” to tytuł Konferencji już po raz czwarty organizowanej w ramach Światowego Dnia Autyzmu Powiatu Lęborskiego przez Stowarzyszenie „Niebieski Skarb”. Spotkanie specjalistów i praktyków na co dzień pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny i nie wymaga zapisów. Konferencja rozpoczyna się w piątek 31 marca 2017r. o godz. 12 w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1. Warto pojawić się tam wcześniej. Przed i w trakcie Konferencji prowadzony będzie kiermasz wydawnictw specjalistycznych Wydawnictwa HARMONIA.

– W tym roku program konferencji o autyzmie uległ rozszerzeniu. Do Lęborka udało nam się zaprosić osoby z praktyką i umiejętnością przekazywania wiedzy i zawodowych doświadczeń – mówi Agnieszka Pujsza-Pomorska, prezes „Niebieskiego Skarbu”. – Wśród prelegentów oprócz gości z zewnątrz będą też osoby działające na naszym terenie. To dla nas ważne by pokazywać możliwości z jakich można skorzystać tu, na miejscu.

Szczegółowy program Konferencji i sylwetki prelegentów:

Konferencja „Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem”

31 marca 2017, sala audiowizualna ZSM-I w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1

Program:

12.00  Otwarcie i powitanie gości

12.15-12.30 „Niebieski Skarb” – Agnieszka Pujsza-Pomorska, prezes

12.30-13.15  „Funkcjonowanie uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole” – Małgorzata Marszałek, terapeuta i superwizor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.

13.15-13.45 „Muzykodrama w terapii dzieci z emocjonalnymi zaburzeniami mowy” (elementy metody i wybrane techniki diagnozowania i terapii) – Władysław Pitak, aktor, reżyser, pedagog kultury, logopeda dyplomowany, muzykoterapeuta – Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy Logos

13.45-14.05 „E-technologie w terapii dzieci z autyzmem” – dr inż. Agnieszka Landowska, Politechnika Gdańska

14.05-14.25 Przerwa kawowa

14.25-14.40 „Funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku” – Dolores Wasilewska, dyrektor PPP w Lęborku.

14.40-15.00 „Dogoterapia jako metoda wspomagająca terapię i edukację dzieci ze spektrum autyzmu na przykładzie doświadczeń z Przedszkola Integracyjnego „Jesteśmy Razem” w Lęborku” – Magdalena Grygo, mgr rewalidacji, logopedii, dogoterapeuta i terapeuta zajęciowy

15.00-15.15 „Lekcja o autyzmie – zrób to sam” – Urszula Żulpo i Bożena Domarus, Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w Lęborku

Prelegenci:

Małgorzata Marszałek – certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny. Superwizor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Z tą placówką jest związana od początku jej istnienia, tj. od 1991r. Od 1990 roku pracuje również na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, którego jest członkiem założycielem, a obecnie sekretarzem i superwizorem w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Pracę zawodową i przygodę z autyzmem rozpoczęła jeszcze jako wolontariusz będąc studentką pedagogiki specjalnej (Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu Gdańskiego, w 1989 roku.

W ciągu swojej wieloletniej praktyki zawodowej w SORW dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku prowadziła zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z osobami z autyzmem w różnym wieku od 3 lat aż po wiek dojrzały, na różnym poziomie funkcjonowania intelektualnego. Obecnie zajmuje się przede wszystkim kształceniem i wspieraniem innych nauczycieli pracujących z osobami ze spektrum autyzmu, tworzeniem poszczególnych zadań i programów terapeutyczno-edukacyjnych dotyczących wszystkich sfer rozwojowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności komunikacyjnych oraz pracy nad zachowaniami trudnymi.

Stale doskonali swój warsztat pracy i wiedzę na temat autyzmu biorąc udział w wielu szkoleniach, konferencjach i sympozjach w kraju, także jako prelegent (między innymi w: Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Gdańsku, Krakowie, Tczewie, Poznaniu, i wielu innych). Zdobytą wiedzą od paru lat dzieli się z innymi prowadząc liczne szkolenia i wykłady, m.in.: trzystopniowe szkolenia z terapii behawioralnej organizowane przez SPOA, szkolenia Rad Pedagogicznych, wykłady na studiach podyplomowych na temat całościowych zaburzeń rozwojowych na Uniwersytecie Gdańskim oraz wielu kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Od 2007 roku prowadzi diagnozy i konsultacje dla rodziców, wcześniej w ramach funkcjonowania punktu diagnostyczno-konsultacyjnego przy SPOA, a obecnie (od maja 2011r.) w niepublicznej Poradni RUBIKON.

Władysław Pitak – aktor, reżyser, pedagog kultury, logopeda dyplomowany, muzykoterapeuta. Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy Logos w Koszalinie.

Autor metody kształcenia zdolności twórczych dzieci i młodzieży przy pomocy treningu dramatycznego wg K. Stanisławskiego i J. Grotowskiego. Autor metody muzyczno-dramatycznej (MUZYKODRAMA) w diagnozowaniu i terapii dzieci z emocjonalnymi zaburzeniami mowy. Ponad  50 lat  praktyki pedagogicznej w amatorskim ruchu artystycznym i  zawodowym życiu artystycznym . Ponad 30-letnia praktyka terapeutyczna w poradniach, lecznictwie sanatoryjno-uzdrowiskowym , domach opieki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami zespolonymi i osobami starszymi w kraju i za granicą, wykładowca na wielu uczelniach  krajowych i zagranicznych. Specjalista w dziedzinie technik relaksacji i animacji muzycznej, zaburzeń komunikacji interpersonalnej oraz kształcenia  zachowań medialnych.

dr inż. Agnieszka Landowska – pracuje od kilkunastu lat na Politechnice Gdańskiej, gdzie prowadzi m.in. badania nad użytecznością oprogramowania i jego dostępnością dla każdego użytkownika, w szczególności w zastosowaniach związanych z e-edukacją oraz e-terapią. Od kilku lat we współpracy z Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku prowadzi projekt wytwarzający aplikacje mobilne wspomagające terapię dzieci z autyzmem.

Dolores Wasilewska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku. Mgr biologii, kurs kwalifikacyjny Przyroda, kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą. Studia podyplomowe Rewalidacja upośledzonych umysłowo, Oligofrenopedagogika. Studia podyplomowe Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa.

Magdalena Grygo – mgr Rewalidacji, Logopedii oraz Terapeuta Zajęciowy. Od kilku lat zawodowo realizuje się jako terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzm. Swoją wiedzę i doświadczenie rozwija na różnorodnych kursach, szkoleniach i warsztatach. Inspiracją do pracy są metody Zabawy Niedyrektywnej oraz Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji. Od dwóch lat spełnia się również w zawodzie Dogoterapeuty, który okazał się idealnym pomysłem na połączenie pracy oraz zamiłowania do czworonogów. Prywatnie właścicielka golden retrievera imieniem Niko, który towarzyszy podczas zajęć w Przedszkolu Integracyjnym „Jesteśmy Razem” w Lęborku. Wspólnie z czworonożnym przyjacielem, dzięki odpowiednio dobranemu programowi, stara się wspomóc proces edukacji i terapii przedszkolaków.

Urszula Żulpo –  terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim, podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie socjoterapii w WSSE w Gdańsku. Pracowała w szkołach podstawowych i ponagimnazjalnych w Lęborku na stanowiskach wychowawcy i kierownika świetlicy, nauczyciela bibliotekarza, nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, oraz przez wiele lat jako pedagog szkolny. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, m.in.: Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym – ETOH i PARP, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard w Instytucie Neurofizjologii i Psychologii, budowanie pozytywnych relacji i osiąganie sukcesów w komunikacji interpersonalnej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku. Członek Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”.

Bożena Domarus – mgr filologii polskiej, nauczyciel języka polskiego oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog. Pracuje w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie jako nauczyciel języka polskiego. Rodzic dziesięcioletniego chłopca z Zespołem Aspergera, Skarbnik Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”.

Dofinansowano ze środków Powiatu Lęborskiego.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę