Zrozumieć Autyzm – spotkanie

We wtorek 9 kwietnia w sali audiowizualnej ZSM-I w Lęborku odbyło się otwarte spotkanie informacyjne o Autyzmie. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy SPOA – Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska oraz Starosty Lęborskiego.

Problem zaburzeń ze spektrum autyzmu się nasila, u coraz większej liczby dzieci orzeka się to zaburzenie. Nie należy stać biernie. Nasz gość Leszek Bartoszewski ze SPOA zachęcał zebranych do organizowania się, zakładania stowarzyszeń, fundacji by wspólnymi siłami zmierzyć się z tym problemem, a przede wszystkim pomóc rodzicom i zbudować system wsparcia. Odzew uczestników, a przede wszystkim rodziców był bardzo pozytywny. Po spotkaniu, spontanicznie kilka osób zadeklarowało chęć założenia jakieś organizacji pomocowej. Jak się okazało później, to było pierwsza, nieoficjalna rozmowa osób, które już 12 czerwca 2013 założyły Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w Lęborku.

Z ramienia SPOA obecni byli: Leszek Bartoszewski członek Zarządu SPOA, koordynator Programu „Zrozumieć Autyzm” i Anita Czarniecka koordynator Programu „Zrozumieć Autyzm”. Spotkanie prowadziła Radna Rady Powiatu Lęborskiego Agnieszka Pujsza-Pomorska.

Przedstawiciele SPOA przyjechali do Lęborka by opowiedzieć o problemach osób autystycznych, ich rodzin i innych zagadnieniach związanych z tym zjawiskiem, które staje się coraz większym problemem w Polsce i na Pomorzu. Na Pomorzu jest już ok. 14.000 osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu i w tylu rodzinach istnieje ten problem. W Polsce ponad 350.000 osób cierpi na to zaburzenie neurologiczne. W Stanach Zjednoczonych 1 na 88 dzieci rodzi się z autyzmem, w Polsce mówi się o 1 na 100 dzieci.

Dyrektor Iwona Łoczewska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku przedstawiła krótką statystykę nt. autyzmu w powiecie lęborskim. Niepokoją tendencje zwyżkowe. Poradnia w roku 2011 orzekła 10 takich przypadków, w 2012 wydała już 18 orzeczeń o autyzmie.

Koordynatorzy ze SPOA zaprezentowali program „Zrozumieć Autyzm”, który realizują od zeszłego roku, m.in. w województwie pomorskim. W ramach tego programu w miesiącach listopadzie i grudniu grupa pedagogów, nauczycieli z terenu Powiatu Lęborskiego (15 osób) uczestniczyła w 40-godzinnym szkoleniu dla profesjonalistów w Wejherowie.

Przedstawiciele stowarzyszenia publicznie zadeklarowali jesienią tego roku przeprowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci chorych na autyzm. Na naszym terenie będzie to zupełna nowość, bardzo zresztą oczekiwana przez rodziców niepełnosprawnych dzieci.

Na spotkanie Starostwo zaprosiło osoby zawodowo zajmujące się osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – lekarzy, nauczycieli, terapeutów, rodziców i inne osoby, których ta problematyka interesuje.

Frekwencja była bardzo wysoka, na spotkanie przybyło ok. 100 osób z całego powiatu lęborskiego. Organizatorzy dla uczestników spotkania przygotowali książeczki „Apteczka pierwszej pomocy”, vademecum wiedzy dla rodziców autystycznych dzieci.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę