2 kwietnia z wizytą u Burmistrza i Starosty

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Tradycyjnie w tym dniu członkowie „Niebieskiego Skarbu” odwiedzili Burmistrza Lęborka i Starostę Lęborskiego by przekazać im niebieskie wstążeczki – symbol solidarności z osobami autystycznymi, zaprosić na lokalne obchody II Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie Lęborskim zaplanowane w roku 2015 na 8, 9 i 10 kwietnia, a przede wszystkim porozmawiać o tym jak pomagać osobom ze spektrum autyzmu.

Delegacja naszego Stowarzyszenia w składzie Agnieszka Pujsza-Pomorska – prezes, Emilia Wolska – Wiceprezes i Ewa Krzemińska – Sekretarz oprócz wizyty u Burmistrza Witolda Namyślaka odbyła robocze spotkanie z Sekretarzem Miasta Marianem Kurzydło, odpowiadającym w ratuszu za oświatę i sprawy społeczne. Rozmowy dotyczyły sytuacji osób ze spektrum autyzmu w naszym mieście i możliwości pomocy takim osobom. Rozmawiano też o przygotowywanej „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020”. „Niebieski Skarb” będzie zabiegał by w przygotowywanym dokumencie znalazły się zapisy dotyczące m.in. pomocy osobom niepełnosprawnym w tym zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W Starostwie Powiatowym doszło z kolei do owocnego spotkania z Starostą Lęborskim Edmundem Głombiewskim i Wicestarostą Maciejem Barańskim. Tu także rozmawialiśmy o pomocy dla osób z autyzmem w zakresie kompetencji Starostwa z którym „Niebieski Skarb” współpracuje od początku swojego istnienia. Dzięki dofinansowaniu Powiatu Lęborskiego 8-10 kwietnia 2015 możemy zrealizować duże wydarzenie II Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim. Z niebieskimi wstążeczkami dotarliśmy także do Referatu Promocji i Rozwoju Starostwa oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę