Niebieski Skarb rozwija skrzydła

„Niebieski Skarb” to nazwa nowego Stowarzyszenia w Lęborku mającego integrować środowisko osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu. – Impulsem do powstania Stowarzyszenia było spotkanie informacyjne o autyzmie 9 kwietnia br. przygotowane przez gdańskie SPOA (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym), podczas którego prezentowany był m.in. projekt „Zrozumieć Autyzm” skierowany do rodziców i specjalistów z woj. pomorskiego – wyjaśnia Agnieszka Pujsza-Pomorska, nowo powołana Prezes „Niebieskiego Skarbu”. –  Spotkanie w auli „Mechanika” cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przedstawiciel Zarządu SPOA Leszek Bartoszewski zachęcał zebranych do zorganizowania się. Po wszystkim została grupka rodziców, którzy wyrazili wielką chęć wspólnego działania. Pod koniec kwietnia doszło do pierwszego spotkania rodziców i dalej potoczyło się już samo.

Warto przypomnieć, że w ramach programu „Zrozumieć Autyzm” pod koniec 2012 roku grupa 15 pedagogów i nauczycieli z terenu Powiatu Lęborskiego uczestniczyła w 40-godzinnym szkoleniu z autyzmu dla profesjonalistów. Szkolenie to odbyło się w Wejherowie.

Wg danych SPOA na Pomorzu jest już ok. 14.000 osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu i w tylu rodzinach istnieje ten problem. W Polsce ponad 350.000 osób cierpi na to zaburzenie neurologiczne. W Stanach Zjednoczonych 1 na 88 dzieci rodzi się z autyzmem, w Polsce mówi się o 1 na 100 dzieci. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku w roku 2011 wydała 10 orzeczeń o stwierdzeniu autyzmu, w 2012 roku takich przypadków było już 18.

12 czerwca br. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”,w którym uczestniczyło ok. 40 osób (rodziców, terapeutów, pedagogów). Wybrano na nim władze nowego Stowarzyszenia. Prezesem została Agnieszka Pujsza-Pomorska, wiceprezesem Emilia Wolska, Sekretarzem Ewa Krzemińska, Skarbnikiem Joanna Ćwik, a członkiem Zarządu Małgorzata Krzyżaniak.

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom autystycznym i z cechami autyzmu, a także z zaburzeniami pokrewnymi w zakresie edukacji, wychowania i wypoczynku, ochrony zdrowia czy pomocy społecznej. Pomoc oferujemy także rodzinom, opiekunom, nauczycielom i terapeutom. – Tak po ludzku chcemy, by rodzice dotknięci tym problemem mieli gdzie się spotkać, wymienić doświadczenia, uzyskać poradę i razem się wspierać – mówi prezes Pujsza-Pomorska. – Chcemy także popularyzować w społeczeństwie wiedzę o autyzmie poprzez konferencje, spotkania z terapeutami oraz specjalistami z dziedziny autyzmu. Z kolei w porozumieniu z władzami samorządowymi, rządowymi, społecznymi  zamierzamy współpracować dla zapewnienia osobom dotkniętym zaburzeniami autyzmu optymalnej oferty terapeutycznej, edukacyjnej i socjalnej. Tutaj dużo jest do zrobienia.

opis
opis

W lipcu i sierpniu Stowarzyszenie skupiło się na opracowaniu planu działania na kolejne miesiące i dopełnieniu spraw formalnych w Sądzie Rejestrowym. W międzyczasie zorganizowano kilka spotkań integracyjnych dla rodzin, w tym ognisko w Stadninie „Pod Bocianim Gniazdem” w Runowie.

Od 17 września Stowarzyszenie rozpoczyna regularne dyżury i spotkania w swojej siedzibie w budynku ZWAR-u pok. 215. Dyżury zaplanowano na każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 16.30-18. Z kolei w czwartki spotykać się będą Członkowie Stowarzyszenia.

– Do stowarzyszenia należy prawie 40 osób i zapraszamy do nas kolejne. Oprócz rodziców – także spoza powiatu lęborskiego – w naszym gronie działają również terapeuci i pedagodzy. Od października na regularne spotkania zapraszać do siebie będziemy specjalistów, lekarzy, terapeutów – mówi Ewa Krzemińska z Zarządu Stowarzyszenia. – Nazwa naszego stowarzyszenia nawiązuje do Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, któremu przypisany jest właśnie kolor niebieski. Natomiast skarbem jest dla nas każde dziecko, które wymaga więcej zrozumienia, uwagi i miłości. Planujemy zorganizować w Lęborku wspomniany Dzień Autyzmu, który przypada na 2 kwietnia. Chcielibyśmy, aby lokalna społeczność włączyła się w te obchody, zrozumiała problemy osób autystycznych, dla których codzienne życie jest ogromnym wyzwaniem. Zauważamy także trudną sytuację dzieci autystycznych w szkołach. Ten problem wymaga szczególnej uwagi i z pewnością podejmiemy działania w  tym obszarze.

– Jesteśmy pełni nadziei ,optymizmu i wiary w to co robimy. Takie Stowarzyszenie na naszym terenie było bardzo potrzebne â mówi prezes Agnieszka Pujsza-Pomorska. – Przy okazji bardzo dziękuję Stowarzyszeniu „Iskierka Nadziei” za wielką pomoc w tych  trudnych dla nas początkach. Z „Iskierką” współdzielimy lokal. W ostatnią niedzielę zaproszeni zostaliśmy przez nich na regaty w Lubowidzu. Okazana nam życzliwość ogromnie  pomogła w pierwszych tygodniach istnienia naszego Stowarzyszenia.

Przewiń na górę