Socjoterapia w roku szkolnym 2018/2019

Rok w szkolny 2018/2019 to już drugi rok w którym nasze Stowarzyszenie prowadzi grupowe zajęcia z socjoterapii dla wysoko funkcjonujących chłopców w autyzmem. W cotygodniowych zajęciach uczestniczy 8 osób. 3 w grupie młodszej 9-12 lat i 5 w starszej 13-16 lat. To jedyne takie zajęcia na terenie Powiatu Lęborskiego.

Zajęcia z socjoterapii prowadzi Brygida Polaszek, mgr Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu Terapii pedagogicznej, Socjoterapii, Mediacji czy Treningu Zastępowania Agresji. Na co dzień prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej i socjoterapii w tym z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zawodowo związana jest od dwóch dekad z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Lęborku gdzie pracuje jako pedagog. Współpracuje też ze szkołą w Łebieniu.

– Uczestnictwo w zajęciach z socjoterapii ma na celu spowodowanie u dzieci i młodzieży wzrostu motywacji do zmiany zachowań, zmniejszenie pojawiających się trudności natury emocjonalno-społecznej oraz umożliwić dalszy, pozytywny rozwój dziecka – wyjaśnia Brygida Polaszek. – Cały cykl spotkań tworzą pewną dynamiczną całość. Podczas zajęć realizujemy różne aktywności mające za zadanie aktywizować i rozwijać takie umiejętności jak rozpoznawanie emocji własnych i innych, empatia, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność słuchania, zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, komunikacja interpersonalna. Istotą zajęć socjoterapeutycznych jest odkrywanie przez dziecko mechanizmów, za którymi stoją rozwijające się konflikty wewnętrzne. Dziecko ma możliwość uzewnętrznienia ich w sposób bezpośredni (np. przez rysunek, opowiadanie, zabawa) oraz symbolicznie Zajęcia powinny dostarczyć uczestnikom przede wszystkim poczucie wsparcia, wzmocnienie nabytych umiejętności, świadomość motywów własnego postępowania.

Zajęcia socjoterapeutyczne (średnio 4 razy w miesiącu) odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” i zostały sfinansowane ze środków uzyskanych z wpłat 1% od podatku dochodowego za rok 2016 i 2017 (Organizacja Pożytku Publicznego).

Dodaj komentarz

Przewiń na górę