1 kwietnia w Lęborku bezpłatna Konferencja o autyzmie

„Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem” to tytuł Konferencji już po raz trzeci organizowanej w ramach Światowego Dnia Autyzmu Powiatu Lęborskiego przez Stowarzyszenie „Niebieski Skarb”. Spotkanie specjalistów i praktyków na co dzień pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny i nie wymaga zapisów. Konferencja rozpoczyna się w piątek 1 kwietnia 2016r. o go. 13 w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1. Warto pojawić się tam wcześniej. Przed i w trakcie Konferencji prowadzony będzie kiermasz wydawnictw specjalistycznych Wydawnictwa HARMONIA. Swoją ofertę publikacji z zakresu autyzmu przedstawi też Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ze Słupska i jej filia w Lęborku.

– Program konferencji mamy napięty, a do Lęborka udało nam się zaprosić osoby z praktyką i umiejętnością przekazywania wiedzy i zawodowych doświadczeń – mówi Agnieszka Pujsza-Pomorska, prezes „Niebieskiego Skarbu”. – Wśród prelegentów oprócz gości z zewnątrz będą też osoby działające w naszym powiecie. To dla nas ważne by pokazywać możliwości z jakich można skorzystać tu, na miejscu.

Szczegółowy program Konferencji i sylwetki prelegentów:

1 kwietnia 2016, sala audiowizualna ZSM-I w Lęborku

13.00  Otwarcie i powitanie gości

13.10-13.20  „Niebieski Skarb” – Agnieszka Pujsza-Pomorska, prezes

13.20-14.00  „Autyzm. Stan umysłu czy choroba?” –  Renata Wodzisławska-Trzcińska, lekarz medycyny –  specjalista neonatolog, specjalista pediatrii, anestezjolog, Oddział Neonatologii i Pediatrii  Szpitala w Bytowie

14.00-14.30   „Moje doświadczenia w pracy socjoterapeutycznej z nastolatką z zespołem Aspergera w gimnazjum” – Elżbieta Górska, mgr pedagogiki specjalnej, absolwentka Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom „SYNAPSIS” w Warszawie, socjoterapeutka, od 23 lat nauczyciel w SOSW im. UNICEF w Słupsku (specjalizacja ASD) i od  5 lat prowadząca zajęcia socjoterapeutyczne z uczniami z zespołem Aspergera w szkołach ogólnodostępnych w Słupsku.

14.30-14.50  „Hipoterapia – rola konia w terapii osób z autyzmem” – Małgorzata Tuszyńska, hipoterapeutka  i instruktorka jazdy konnej, członek Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, właścicielka Ośrodka Koniczynka w Krępie Kaszubskiej, Grzegorz Tuszyński – właściciel Ośrodka Koniczynka

14.50-15.00  „Oferta edukacyjna dla uczniów z autyzmem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lęborku” – Danuta Rybak, dyrektor SOSW im. Janusza Korczaka

15.00-15.15 „Arteterapia jako jedna z metod pracy z dzieckiem z autyzmem” – Izabela Tatarczuk, pedagog przedszkolny i opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagog, surdo- i tyflopedagog, terapeuta, nauczyciel plastyki oraz kulturoznawstwa, animator edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, nauczyciel wychowania fizycznego i sportu osób upośledzonych umysłowo oraz instruktor sportu osób niepełnosprawnych, trener lekkiej atletyki.

g. 15.15 Zakończenie

Zaświadczenia o udziale w Konferencji wydawane będą uczestnikom po zgłoszeniu przy rejestracji.

Dofinansowano ze środków Powiatu Lęborskiego.

Dodaj komentarz

Przewiń na górę