Sprawozdania

Informacja o działalności Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”

2017

W roku 2017 zamierzamy kontynuować nasze działania i wprowadzać nowe inicjatywy. Kontynuujemy regularne spotkania grupy wsparcia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci „Niebieska Dłoń”, zorganizujemy kolejne bezpłatne szkolenia, prelekcje, spotkania ze specjalistami dla opiekunów osób ze spektrum autyzmu. W integracji i tworzeniu wspólnoty rodzin dotkniętych problemem autyzmu pomogą pikniki i wycieczki, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Zaczniemy od zimowych ferii i zajęć dla dzieci pn. „Niebieskie Ferie”. Jesteśmy otwarci na nowe osoby. Praktycznie w każdym miesiącu zgłaszają się do nas rodzice podejrzewający u swoich dzieci zaburzenia autystyczne. Podpowiadamy, kierujemy na diagnozę, przekazujemy kontakty do specjalistów, dzielimy się własnymi doświadczeniami i wzajemnie wspieramy.

Liczymy, że tak jak roku ubiegłym będziemy mogli pomagać w sfinansowaniu specjalistycznej terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu będących pod naszą opiekę. Mają w tym wydatnie pomóc także środki zbierane w ramach 1%.

Coraz bogatsza jest nasza specjalistyczna biblioteczka książek o autyzmie. Pod koniec lipca nasze stoisko na Lęborskich Dniach Jakubowych jak rok temu oferować będzie ręcznie wykonane wraz z naszymi podopiecznymi wyroby artystyczne.

2016

Działania podjęte przez „Niebieski Skarb” w 2016 r.:

 • Styczeń-grudzień 2016. Comiesięczne (czasem 2 razy w miesiącu) spotkania grupy wsparcia „Niebieska Dłoń” dla Rodziców, Dziadków i Opiekunów osób z autyzmem, moderowana przez specjalistę w tej dziedzinie. Spotkania trwają ok. 90 minut, przy kawie i cieście i mają charakter otwarty. W ramach spotkań uczestnicy grupy w 2016 roku zapoznali się m.in. z tematyką dot. tajemnicy zawodowej terapeuty i ochronie danych osobowych, komunikacji międzyludzkiej, pozytywnym myśleniu i asertywności, czy szczegółów terapii EEG Biofeedback. Grupa Wsparcia to także spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. Barbarą Tomaszewską-Erlich, autorką bloga vegapaj.blogspot.com która przedstawiła swoje doświadczenia w diecie eliminacyjnej u osób z autyzmem. W spotkaniach grupy wsparcia uczestniczyło od 15 do 25 osób.
 • Styczeń-grudzień 2016 poradnictwo indywidualne dla osób poszukujących informacji o możliwości diagnozowania zaburzeń autystycznych na terenie Lęborka i województwa pomorskiego, oraz przepisów dotyczących obowiązków, przywilejów i innych przepisów dotyczących osoby niepełnosprawne.
 • Styczeń-grudzień 2016 prowadzenie biblioteczki specjalistycznych książek i publikacji o tematyce autyzmu. W roku 2016 biblioteczka wzbogaciła się o 35 pozycji książkowych.
 • 5-6.02.2016. Organizacja na terenie Lęborka szkolenia dla rodziców i opiekunów, nauczycieli wspomagających i innych osób pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Główne zagadnienia: „Nastolatek z Zespołem Aspergera”, „Uczniowie z autyzmem a środowisko szkolne”, „Zrozumieć sposób myślenia osób autystycznych”. 13-godzinne, bezpłatne dla uczestników szkolenie poprowadziła Małgorzata Marszałek, superwizor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, wieloletni praktyk i uznany autorytet w tej dziedzinie. W dwudniowym szkoleniu wzięło udział 30 osób.
 • Styczeń-marzec 2016. Udział w czterech spotkaniach coachingowych członków Stowarzyszenia „Niebieski Skarb”. Warsztaty prowadzone były przez Grzegorza Basaraba z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku i  Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Dotyczyły komunikacji wewnętrznej, motywacji, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów czy podnoszenia kompetencji członków „Niebieskiego Skarbu”.
 • 31 marca-2 kwietnia 2016 organizacja trzeciej edycji Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie Lęborskim: „Marsz dla Autyzmu”, Msza Św. dla osób z autyzmem i ich rodzin w Sanktuarium Św. Jakuba, film „Czarny Balonik” w kinie Fregata (bezpłatny seans), organizacja konkursu plastycznego o autyzmie dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych „Tacy sami… Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam” oraz Konferencji dla nauczycieli i rodziców „Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem” połączona z kiermaszem książek specjalistycznych. Na konkurs plastyczny wpłynęło 428 prac z 30 placówek. Nasi członkowie prowadzili także niezależne działania na terenie przedszkoli, szkół, zakładów pracy związane z obchodami Dnia Wiedzy o Autyzmie.
 • 23.04.2016. Wyjazd autokarem na Kompleks Basenowo-Rekreacyjny „NIMFA” w Bytowie. W autokarowym wyjeździe uczestniczyły dzieci z autyzmem i ich rodziny.
 • 4.06.2016 organizacja jednodniowej wycieczki do Grudziądza dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin. W programie wyjazdu wizyta w MEGA PARKU – Westernowe Miasteczko Kansas City, oraz zwiedzanie z przewodnikiem PTTK miasta.
 • 22.06.2016 udział kilkunastu członków i sympatyków „Niebieskiego Skarbu” w szkoleniu  „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu”. 5-godzinne spotkanie w Lęborku przeprowadziła dr Izabela Fornalik. Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem” z Lęborka.
 • 27.06.2016 udział przedstawicieli „Niebieskiego Skarbu” w debacie doradczo-programowej w Gdańsku dla środowiska osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Celem debaty było przygotowanie opinii na temat sytuacji, potrzeb, doświadczeń i dążeń osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, która posłuży do opracowania dokumentu opisującego postępy w wdrażaniu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowanej przez Polskę w 2012 roku.
 • 28.06.2016 Walne Zebranie Stowarzyszenia omawiające sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2015 rok.
 • 22-24.07.2016 Jarmark Św. Jakuba Apostoła w Lęborku. Stowarzyszenie wystawiło własne stoisko informacyjne o swojej działalności. Oferowane na nim były własnoręcznie wykonane przez rodziców i dzieci oraz młodzież z autyzmem wyroby artystyczne. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na pokrycie kosztów remontu i wyposażenia nowej siedziby Stowarzyszenia.
 • 20.08.2016. organizacja Pikniku Rodzinnego w Łebuni. Zabawy ruchowe na „Orliku”, wizyta na farmie, pokaz strażacki. W Pikniku uczestniczyło kilkadziesiąt osób w tym goście ze Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” z Lęborka oraz „Świata Autyzmu” z Kartuz.
 • 17.09.2016 organizacja autokarowej rodzinnej wycieczki do Ocean Parku we Władysławowie oraz Pucka.
 • 22.09.2016 otwarcie po remoncie i zakupie wyposażenia nowej siedziby Stowarzyszenia w biurowcu przy ul. Krzywoustego 1 (pok. 232, 231). Nowe pomieszczenia pozwalają na zwiększenie zakresu działalności.
 • 2.10.2016 organizacja imprezy turystyczno-plenerowej w Stadninie w Runowie. W integracyjnym wyjeździe dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wzięło udział dla ponad 50 osób.
 • Sierpień-październik 2016 realizacja projektu „Lekcje o autyzmie”. Projekt sfinansowany z Funduszu „Akumulator Społeczny” zakładał przygotowanie 5 par (specjalisty na co dzień pracującego z osobami z autyzmem i rodzica dziecka z autyzmem) do przeprowadzenia 45 – 60 minutowych lekcji o autyzmie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do zajęć zakupiono niezbędne wyposażenie i pomoce naukowe, pozwalające pokazać w przystępny sposób temat autyzmu. Efektem projektu było przygotowanie i przeprowadzenie 19 lekcji o autyzmie w 14 szkołach na terenie powiatu lęborskiego i wejherowskiego.
 • Wrzesień-grudzień 2016 i kontynuacja w roku 2017 projektu „Autyzm – nie jesteś sam II” dofinansowanego w kwocie 18 tys. zł. przez Telewizję Polską S.A w ramach środków „Reklama Dzieciom”. Dzięki pozyskanym funduszom 20 osób z autyzmem i Zespołem Aspergera uczęszczało na różnego typu zajęcia: logopedyczne, psychologiczne, integracji sensorycznej, biofeedback, czy hipoterapię. Liczba godzin terapii i szczegółowe rozliczenie będzie znane po zakończenie projektu w połowie 2017 roku.
 • 9 grudnia 2016 organizacja spotkania świątecznego dla członków Stowarzyszenia.

W roku 2016 będąc Organizacją Pożytku Publicznego po raz pierwszy mogliśmy skorzystać ze środków z 1%. Pozyskana z tego tytułu kwota wyniosła 10.530 zł.

Kolejny rok zwiększyliśmy ilość zebranych plastikowych nakrętek w blisko 60 punktach na terenie Pomorza. W roku 2016 w szkołach, placówkach pedagogicznych, urzędach itp. zebraliśmy 5 ton nakrętek. Dochód przeznaczany został na cele statutowe, m.in. na wyposażenie nowej siedziby, oraz wkłady własne finansowe do grantów o które skutecznie aplikujemy.

Znacznemu polepszeniu i dostępności uległa nasza baza. Od czerwca do września prowadziliśmy remont i wyposażanie nowych pomieszczeń.

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w wielu innych działaniach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem organizacji pozarządowych m.in. II Forum Biznesu i NGO w Powiecie Lęborskim.

2015

Działania podjęte przez „Niebieski Skarb” w 2015 r.:

 • Styczeń-czerwiec 2015 organizacja dwa razy w miesiącu godzinnych warsztatów plastycznych dla dzieci z autyzmem
 • 01.02.2015-31.03.2015 przygotowania do II Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie Lęborskim organizowanego przez członków naszego Stowarzyszenia (opracowanie regulaminu konkursu wiedzy o autyzmie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam”, wysyłanie zaproszeń i dystrybucja plakatów)
 • 8-10 kwietnia Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim „Marsz na niebiesko dla autyzmu”, Msza Św. dla osób z autyzmem i ich rodzin w Sanktuarium Św. Jakuba, film „Temple Grandin” w kinie Fregata (bezpłatny seans), konferencja dla nauczycieli i rodziców „Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem”.
 • 18.04.2015 członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w Konferencji „Budujemy lepszy świat dla osób z autyzmem” w Gdańsku organizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. Poznaliśmy kilka Stowarzyszeń z kraju, wymieniliśmy się informacjami i doświadczeniami w działaniach na rzecz lokalnej społeczności
 • Marzec – grudzień 2015. Comiesięczne spotkania powstałej w 2015  grupy wsparcia „Niebieska Dłoń” dla Rodziców, Dziadków i Opiekunów osób z autyzmem, moderowana przez specjalistę w tej dziedzinie. Spotkania trwają 90 minut, przy kawie i cieście i mają charakter otwarty. To jedyna grupa rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim. W ramach spotkań uczestnicy grupy odwiedzili m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku, a na spotkaniach gościli min.: Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Zdzisława Kordę, czy psycholog dziecięcą Wioletę Kreft.
 • 30.05.2015 organizacja jednodniowej wycieczki do Torunia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin – dofinansowanie z grantu Powiatu Lęborskiego
 • 25.06.2015 Walne Zebranie Stowarzyszenia omawiające sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2014 r.
 • 24-26.07.2015 Jarmark Św. Jakuba Apostoła w Lęborku. Stowarzyszenie wystawiło własne stoisko informacyjne o działalności Stowarzyszenia. Można było nabyć na nim serduszka, doniczki, torby na prezenty, korale. Wszystko wykonane przez Rodziców i dzieci oraz młodzież z autyzmem. Dochód ze sprzedaży przeznaczony na cele statutowe.
 • 14.08.2015r. zorganizowaliśmy Piknik Rodzinny w Łebuni koło Lęborka w którym uczestniczyło ok. 60 osób. Były zabawy ruchowe na „Orliku” i inne atrakcje. Wśród zaproszonych gościu byli m.in. Rodzice z dziećmi ze Stowarzyszenia „Autyzm Wejherowo”.
 • 26.09.2015 organizacja rodzinnej wycieczki do Centrum EXPERYMENT i Oceanarium w Gdyni połączone ze zwiedzaniem miasta. Wyjazd dofinansowany przez Marszałka Województwa Pomorskiego i PFRON.
 • 28.09.2015r. uzyskanie przez Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” statusu Organizacji Pożytku Publicznego
 • 5.07.2015-14.11.2015 realizacja projektu „Autyzm – nie jesteś sam” dofinansowanego w 70% przez Marszałka Województwa Pomorskiego i PFRON. Jego celem była rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu w wieku od 3 do 21 lat. W naszym programie wzięło udział 30 osób niepełnosprawnych: 17 z powiatu lęborskiego, 4 z powiatu wejherowskiego i 9 z powiatu słupskiego. Uczestnicy uczęszczali na różnego typu zajęcia: logopedyczne, psychologiczne, integracji sensorycznej, biofeedback, czy hipoterapię. W okresie od 5 lipca do 14 listopada było to łącznie 527 godzin lekcyjnych. Łączna wartość projektu to 28.117,32 zł.
 • 12.10.2015 prelekcja p. Piotra Tesmera – „Wybrane aspekty terapii integracji sensorycznej dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”.
 • listopad-grudzień 2015. Uczestnictwo w projekcie coachingowym „Rośniemy – dojrzewamy – wspieramy. Wspólne działania na rzecz aktywności społecznej i III sektora w województwie pomorskim.” realizowanym przez Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych.
 • 10.12.2015 organizacja spotkania świątecznego dla członków Stowarzyszenia.

W roku 2015 nastąpiła intensyfikacja akcji zbierania nakrętek w szkołach, placówkach pedagogicznych, urzędach itp. Nakrętki dla „Niebieskiego Skarbu” zbierane są w 50 punktach. Dochód przeznaczany na cele statutowe, m.in. jako wkłady własne finansowe do grantów o które skutecznie aplikujemy.

Polepszeniu uległa też nasza baza. Zakupiona została duża szafa i komplet kawowy na spotkania. Aktywnie uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych związanych w opracowywaną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lębork na lata 2016-2020.  Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w wielu innych działaniach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem organizacji pozarządowych m.in. I Forum Biznesu i NGO w Powiecie Lęborskim (12.06.2015) oraz Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Gdyni (23-24.10.2015)

2014

Działania podjęte przez „Niebieski Skarb” w 2014 r.:

 • 15.01.2014 r. prelekcja nt. „Terapia metodą integracji sensorycznej” prowadzona przez mgr Urszulę Żulpo – pedagoga, specjalistę od integracji sensorycznej
 • 01.02.2014-31.03.2014 przygotowania do I Światowego Dnia Autyzmu w Powiecie Lęborskim organizowanego przez członków naszego Stowarzyszenia (opracowanie regulaminu konkursu na gazetkę szkolną „Autyzm: wiem, rozumiem, pomagam”, wysyłanie zaproszeń i dystrybucja plakatów)
 • 12.03.2014 prelekcja nt. „Terapia neuropsychologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń całościowych” wygłoszona przez Panią psycholog Joanny Masalską–Sakowicz
 • 2-4 kwietnia 2014 Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim: „Marsz na niebiesko dla autyzmu”, Msza Św. dla osób z autyzmem i ich rodzin w Sanktuarium Św. Jakuba, bezpłatny seans filmu „Dziewczyna z szafy” w kinie Fregata, organizacja Konferencji dla nauczycieli i rodziców „Wspomaganie, terapia i edukacja osób z autyzmem”
 • 17.05.2014r. wyjazd rodziny do Gdańska do Loopy”s World oraz spacer po Gdańskiej Starówce
 • 6.06.2014r. Piknik w Łebuni przy kiełbasce i zabawy na Orliku.
 • 26.06.2014 Walne Zebranie Stowarzyszenia omawiające sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2013 r.
 • Uczestnictwo w regatach żeglarskich w Lubowidzu dzieci i rodzin osób z zaburzeniami autystycznymi – 13.09.2014r.
 • 26.09.2014 prelekcja „Metoda Tomatisa” z udziałem Pani Psycholog Mai Majchrzak ze Słupska
 • 0d 16 października do końca grudnia 2014 r.  organizacja 2 razy w miesiącu godzinnych warsztatów plastycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu
 • 12.12.2014 Prelekcja-warsztaty dla rodziców i nauczycieli z udziałem Pani Pedagog Agnieszki Borkowskiej nt. „Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w domu i w szkole”

 

2013

Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” powstało 12 czerwca 2013r. w Lęborku. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom autystycznym i z cechami autyzmu, a także z zaburzeniami pokrewnymi w zakresie edukacji, wychowania i wypoczynku, ochrony zdrowia czy pomocy społecznej. Pomoc oferujemy przede wszystkim rodzinom, opiekunom, nauczycielom i terapeutom.

Działania podjęte przez „Niebieski Skarb” w 2013r.:

 • Spotkanie założycielskie Stowarzyszenie „Niebieski Skarb”, wybór władz – 12.06.2013r.
 • Ognisko w Pałacu pod Bocianim Gniazdem w Runowie dla dzieci i rodzin osób   z zaburzeniami autystycznymi – 27.06.2013r.
 • Uczestnictwo w regatach żeglarskich w Lubowidzu dzieci i rodzin osób z zaburzeniami autystycznymi – 8.09.2013r.
 • Msza św. w intencji Stowarzyszeń „Niebieski Skarb”, oraz „Iskierka Nadziei” – 30.09.2013r.
 • Organizacja otwartej prelekcji z udziałem dr Renaty Wodzisławskiej-Trzcińskiej. „Rola  odżywiania i procesy metaboliczne przy zaburzeniach autystycznych” –  10.10.2013r.
 • Współorganizacja dwudniowego szkolenia dla rodziców i opiekunów w ramach programu „Zrozumieć Autyzm” (dla 60 osób) – 27-28.10.2013r.
 • Udział członków Stowarzyszenia w Konferencji nt. autyzmu w Gdyni – 30.11.2013r.
 • Wydanie materiałów promocyjnych Stowarzyszenia „Niebieski Skarb” (ulotki, plakat, kalendarzyki) – 9.12.2013r.
 • Wykonanie strony internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.niebieskiskarb.pl oraz założenie profilu na Facebooku – 9.12.2013r.
 • Organizacja otwartej prelekcji z udziałem neurologopedy Ewy Szułczyk-Żurawskiej  „Charakterystyka zaburzeń w rozwoju mowy i komunikacji językowej typowych w przebiegu autyzmu” – 11.12.2013r.

Stowarzyszenie „Niebieski Skarb” posiada swoją siedzibę w pokoju nr 215 budynku „Zwaru” w Lęborku przy ul. Krzywoustego 1 i współdzieli ją ze Stowarzyszeniem „Iskierka Nadziei”. Średnio 2 razy w miesiącu odbywają się tu nasze spotkania i dyżury.  Od sierpnia do grudnia osoby deklarujące taką potrzebę były przyjmowane przez członków Zarządu Stowarzyszenia po indywidualnym umówieniu się poza wyznaczonymi terminami dyżurów. W ten sposób trafiały do nas osoby poszukujące informacji o możliwości diagnozowania zaburzeń autystycznych na terenie Lęborka i województwa pomorskiego.