Dołącz do nas

Zapraszamy do kontaktu niebieskiskarb@wp.pl  Spotykamy się regularnie w siedzibie naszego Stowarzyszenia pokój nr 232 (II piętro). Budynek byłego „ZWARU” przy ul. Krzywoustego 1

 Pobierz deklarację członkowską >>