Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia:

Agnieszka Pujsza-Pomorska  – Prezes

Emilia Wolska – Wiceprezes

Kinga Krzyżaniak – Sekretarz

Bożena Domarus – Skarbnik

Urszula Żulpo – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Ewa Bloch – Przewodnicząca

Anna Prokopowicz – Wiceprzewodnicząca

Marzena Brumer – Sekretarz